Aktualności

Debata powiatowa w Kotuniu

Data publikacji 27.10.2022

Wczoraj ( 26.10) w sali audiowizualnej Szkoły Podstawowej im. Bohdana Arcta w Kotuniu, odbyła się debata powiatowa z udziałem przedstawicieli samorządu , sołtysów i mieszkańców gminy służąca m. in. omówieniu i przedstawieniu stanu bezpieczeństwa, założeń Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji „Moja Komenda”.

Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców to jedno z priorytetowych zadań mazowieckiej policji. Właśnie ta problematyka była tematem przewodnim dzisiejszej debaty społecznej. Spotkanie odbyło się  w Sali audiowizualnej Szkoły Podstawowej im.Bohdana Arcta w Kotuniu. W spotkaniu uczestniczyli I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach mł.insp.Dariusz Dudek, Wójt Gminy Kotuń Grzegorz Góral, przedstawiciele władz samorządowych, policji oraz oczywiście mieszkańcy gminy. Od prezentacji  dotyczącej stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu siedleckiego oraz Gminy Kotuń rozpoczął  komendant Komisariatu Policji w Mokobodach podkom. Grzegorz Świderski. Następnie podkom. Ewa Marciniak z Wydziału Prewencji KMP Siedlce  przedstawiła  aplikację Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzia skutecznego i szybkiego diagnozowania najistotniejszych zagrożeń oraz  udzieliła  praktycznych wskazówek co do korzystania z mapy. Nadkom. Robert Krypa  naczelnik Wydziału Prewencji  KMP Siedlce  zapoznał uczestników spotkania  z zadaniami dzielnicowych,  aplikacją „Moja Komenda”, zachęcając do korzystania z niej. Pracę  policyjnych profilaktyków na terenie powiatu przedstawiła sierż. szt. Barbara Jastrzębska, która omówiła  kolejne  akcje profilaktyczne prowadzone  wśród dzieci i młodzieży ale również seniorów.  Dalszą część debaty zajęła dyskusja, podczas której padały pytania oraz wnioski do zrealizowania na przyszłość. Poruszono m.in. kwestię nielegalnych wysypisk śmieci na terenie powiatu i możliwości prawnych poradzenia sobie z tym problemem. Zwrócono uwagę na konieczność podniesienia bezpieczeństwa uczestników ruchu w obrębie przejazdu kolejowego w Koszewnicy. Pytano także o możliwości ustawienia fotoradarów  w newralgicznych punktach gminy.

Krótkiego podsumowania spotkania dokonał I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach mł. Insp. Dariusz Dudek podkreślając, iż wszelkie sugestie mieszkańców co do poprawy stanu bezpieczeństwa są bardzo ważnym sygnałem dla Policji, który znajdzie swe odzwierciedlenie w zakresie planowania przyszłych działań. Głos zabrał również Wójt Gminy Kotuń Grzegorz Góral, który poruszył problem nielegalnego wywozu śmieci na terenie gminy oraz podziękował funkcjonariuszom policji za dotychczasową owocną współpracę.

nadkom. Agnieszka Świerczewska

KMP Siedlce

Powrót na górę strony