Aktualności

Kampania społeczna „Bezpieczny przejazd” w Koszewnicy

Data publikacji 14.09.2023

Dzisiaj (14.09) siedleccy policjanci po raz 5 wzięli udział w kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd” zorganizowanej z inicjatywny sołtysa wsi Koszewnica Zbigniewa Czarczyńskiego, której głównym celem jest podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych.

Wypadki do jakich dochodzi na przejazdach kolejowych mają z reguły bardzo tragiczne następstwa, dlatego tak ważne jest uświadomienie uczestnikom ruchu zagrożenia jakie niesie za sobą lekceważenie zasad bezpieczeństwa w miejscach, gdzie krzyżuje się ruch pieszych, pojazdów samochodowych i pociągów. Lekceważenie znaku STOP, wjeżdżanie na przejazd gdy sygnalizator wskazuje światło czerwone, jazda slalomem pomiędzy półrogatkami, próby przejechania pod zamykającymi się zaporami przejazdów to codzienność. To problem nie tylko wśród kierowców ale również wśród pieszych i rowerzystów. Policjanci wspólnie z przedstawicielami Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei podczas prowadzonych działań przypominali o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, które obowiązują w rejonach przejazdów kolejowych. Wspieranie przez funkcjonariuszy tego rodzaju działań prewencyjnych możliwe jest dzięki realizacji przez policję założeń ogólnopolskiej akcji MSWiA „Kreci mnie bezpieczeństwo”.

Ponadto podczas dzisiejszego spotkania można było obejrzeć pokaz ratownictwa medycznego w wykonaniu studentów UPH w Siedlcach oraz symulację akcji ratowniczej w wykonaniu strażaków OSP z terenu gminy Kotuń.

Przypominamy główne zasady przy dojeżdżaniu do przejazdów kolejowo-drogowych.

Kierujący pojazdem jest obowiązany:

•    zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność;
•    przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub innych powodów, przejrzystość powietrza jest zmniejszona;

•    prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał, zabrania wjazdu na przejazd;

•    w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

•    objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;

•    wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

•    wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

•    omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Pamiętajmy, że Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych jest kwestią życia i śmierci, dlatego należy zawsze przestrzegać zasad i być ostrożnym zbliżając się do torów kolejowych.

 

 

Autor: kom. Ewelina Radomyska

Powrót na górę strony