TWÓJ DZIELNICOWY (KP MORDY)

TWÓJ DZIELNICOWY (KP MORDY)

Data publikacji 29.09.2017

Przydział terytorialny gmin dla poszczególnych dzielnicowych

 

           Gmina Zbuczyn

Dzielnicowy asp. Stanisław Borkowski  

tel. 696 497 226

email: dzielnicowy.zbuczyn2@ra.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służby do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 707 23 60.

Dzielnicowy obsługuje miejscowości: Grochówka, Izdebki - Błażeje, Izdebki - Kosny, Izdebki - Kośmidry, Izdebki - Wąsy, Karcze, Krzesk - Królowa Niwa, Krzesk - Majątek. Krzesk - Stary, Kwasy, Maciejowice, Modrzew, Sobicze, Tchórzew, Tchórzew - Plewki, Tęczki, Wesółka, Wólka - Kamienna, Zawady, Zbuczyn.

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

§29 ust. 2. Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

Dzielnicowy w okresie od 01.01.2024r. do 30.06.2024r. w ramach realizowanego planu działania priorytetowego  prowadzi działania związane z gromadzeniem się młodzieży zagrożonej demoralizacją oraz nieprzestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w rejonie sklepu w miejscowości Wólka Kamienna oraz przystanku autobusowego. We wskazanym rejonie dochodzi również do zakłóceń ładu i porządku publicznego, spoczynku nocnego, nieobyczajnych wybryków oraz aktów wandalizmu.

W związku z powyższym dzielnicowy  asp. Stanisław  Borkowski  zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa.

 

Dzielnicowy asp. szt. Radosław Ługowski

tel. 696 497 214

email: dzielnicowy.zbuczyn1@ra.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służby do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 707 23 60.

Dzielnicowy obsługuje miejscowości: Borki - Kosy, Borki - Wyrki. Bzów, Choja, Chromna, Cielemęc, Czuryły, Dziewule, Grodzisk, Januszówka, Jasionka, Lipiny, Lucynów, Łęcznowola, Ługi Rętki, Ługi Wielkie, Olędy, Pogonów, Rówce, Rzążew, Smolanka, Tarcze, Zdany.

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

§29 ust. 2. Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

Dzielnicowy w okresie od 01.01.2024r. do 30.06.2024r. w ramach realizowanego planu działania priorytetowego prowadzi działania związane z nie przestrzeganiem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zakłócania ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu spożywczego w miejscowości Ługi Wielkie gm. Zbuczyn

W związku z powyższym dzielnicowy asp. szt. Radosław Ługowski  zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa.

 


Miasto i Gmina Mordy

 

Dzielnicowy mł. asp. Karol Sierocki

tel. 696 497 232

email: dzielnicowy.mordy@ra.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służby do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 707 23 60.

Dzielnicowy obsługuje miejscowości: Miasto Mordy, Czepielin, Czepielin Kolonia, Cziłomyje, Doliwo, Głuchów, Klimonty, Krzymosze, Leśniczówka, Ogrodniki, Olędy, Ostoje, Pieńki, Pióry - Pytki, Pióry Wielkie, Płosodrza, Ptaszki, Radzików Kornica, Radzików Oczki, Radzików Stopki, Radzików Wielki, Rogóziec, Sosenki - Jajki, Stara Wieś, Stok Ruski, Suchodołek, Suchodół Wielki, Wielgorz, Wojnów, Wólka - Biernaty, Wólka Soseńska, Wyczółki. 

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

§29 ust. 2. Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

Dzielnicowy w okresie od 01.01.2024r. do 30.06.2024r. w ramach realizowanego planu działania priorytetowego prowadzi działania zmierzające do zapobiegania przypadkom nie stosowania się do znaku B-5 przez kierujących samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t na odcinku drogi gminnej od m. Czepielin Kolonia do m. Stasin.

W związku z powyższym dzielnicowy  mł.asp. Karol Sierocki  zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa.

 


Gmina Przesmyki

 

Dzielnicowy asp. szt. Marek Strzałkowski

tel. 696 497 230

Email: dzielnicowy.przesmyki@ra.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służby do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 707 23 60.

Dzielnicowy obsługuje miejscowości: Cierpigórz, Dąbrowa, Głuchówek, Górki, Kaliski, Kamianki - Czabaje, Kamianki Lackie, Kamianki - Nicki, Kamianki - Wańki, Kukawki, Lipiny, Łysów, Pniewiski, Przesmyki, Raczyny, Stare Rzewuski, Tarków, Tarkówek, Wólka Łysowska, Zalesie, Zawady.  

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

§29 ust. 2. Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

Dzielnicowy w okresie od 01.01.2024r. do 30.06.2024r. w ramach realizowanego planu działania priorytetowego prowadzi działania związane z ograniczeniem przypadków naruszenia przepisów Ustawy o Wychowaniu w trzeźwosci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w rejonie baru ,,Manhattan,, w Przesmykach przy ul. 1 Maja 17.

W związku z powyższym dzielnicowy  asp. szt. Marek Strzałkowski   zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa.

 


                          Gmina Korczew i Paprotnia

 

Dzielnicowy asp. Tomasz Sacharczuk

tel. 601 164 283

email: dzielnicowy.korczew@ra.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służby do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 707 23 60.

Dzielnicowy obsługuje miejscowości:

Gmina Korczew: Bużyska, Czaple Górne, Drażniew, Góry, Knychówek, Korczew, Laskowice, Mogielnica, Nowy Bartków, Ruda, Starczewice, Stary Bartków, Szczeglacin, Tokary, Zaleś.

Gmina Paprotnia:  Czarnoty, Grabowiec, Hołubla, Kaliski, Kobylany - Kozy, Koryciany, Krynki, Łęczycki, Łozy, Nasiłów, Paprotnia, Pliszki, Pluty, Podawce, Rzeszotków, Skwierczyn Lacki, Stasin, Stare Trębice, Strusy, Trębice Dolne, Trębice Górne, Uziębły.

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

§29 ust. 2. Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

Dzielnicowy w okresie od 01.01.2024r. do 30.06.2024r. w ramach realizowanego planu działania priorytetowego prowadzi działania na terenie gm. Paprotnia w miejscowości Stasin ukierunkowane na eliminację przypadków niewłaściwego parkowania, utrudniania ruchu przez pracowników zakładu uboju drobiu Stasin 13.

W związku z powyższym dzielnicowy  sierż.szt.Tomasz Sacharczuk    zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa.

 


Punkty przyjęć interesantów w gminie Korczew

(budynek Urzędu Gminy) czynny we wtorki i czwartki w godz. 13.00 -15.00


Punkt przyjęć interesantów w gminie Paprotnia

(budynek Urzędu Gminy ) czynny we wtorki w godzinach 10.00 – 12.00


Punkt przyjęć interesantów w gminie Przesmyki

(budynek GOPS) czynny w środy w godz.10.00 - 12.00

 

Powrót na górę strony