TWÓJ DZIELNICOWY (KP SKÓRZEC)

TWÓJ DZIELNICOWY (KP SKÓRZEC)

Data publikacji 29.09.2017

Przydział terytorialny gmin dla poszczególnych dzielnicowych:

Gmina Wiśniew

       

Dzielnicowy asp. szt. Krzysztof Paciorek          
tel. 696 497 225

email: dzielnicowy.wisniew@ra.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służby do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod  112 lub 47 707 23 60

 

Dzielnicowy obsługuje miejscowości: Wiśńiew, Borki Kosiorki, Borki Paduchy, Borki Sołdy, Ciosny, Daćbogi, Gostchorz, Helenów, Kaczory, Lipniak, Łupiny, Mościbrody, Mroczki, Myrcha, Pluty, Radomyśl, Stare Okniny, Okniny Podzdrój, Nowe Okniny, Stok Wiśniewski,Śmiary, Tworki,Wiśniew Kolonia, Wólka Wiśniewska,Wólka Wołyniecka Zabłocie.

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

§29 ust. 2. Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

Dzielnicowy w okresie od 01.01.2024r. do 30.06.2024r. w ramach realizowanego planu działania priorytetowego prowadzi działania  ukierunkowane na zapobieganie kradzieżom rowerów i dewastacji mienia na stacji PKP w Radomyśli.

W związku z powyższym dzielnicowy asp. szt. Krzysztof Paciorek   zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa.


Gmina Wodynie