POSZUKIWANI PRZEZ KMP W SIEDLCACH

POSZUKIWANI PRZEZ KMP W SIEDLCACH

Data publikacji 10.07.2017

Poniżej prezentujemy Państwu listę osób poszukiwanych przez KMP w Siedlcach na podstawie listów gończych wydanych przez Sądy i Prokuratury.

Wykaz spraw poszukiwawczych w prowadzeniu Zespołu ds. poszukiwań i identyfikacji osób – Listy gończe

 1. Piotr Bieniek s. Krzysztofa i Elżbiety, ur. 1986.05.08, zam. Siedlce, LIST GOŃCZY, areszt tymczasowy 14 dni, art. 58 ust. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
 2. Piotr Sidorczuk s. Mariusza i Jadwigi, ur. 1992.04.08, zam. Siedlce, LIST GOŃCZY,  art. 286 §1 KK.
 3. Agnieszka Ewkiewicz c. Zygmunta i Wacławy, 1974.09.10, zam. Siedlce, LIST GOŃCZY, ustalenie miejsca pobytu, art. 286 § 1 KK.
 4. Mućka Tomasz s. Jerzego i Zofii, ur.1978.01.22, zam. Siedlce, LIST GOŃCZY, 6 miesięcy pozbawienia wolności, art. 209§1 KK.
 5. Jastrzębski Piotr s. Jana i Krystyny, ur. 1977.12.22, zam. Siedlce, LIST GOŃCZY,  6 miesięcy pozbawienia wolności, art. 284§2 KK.
 6. Wyrębek Daniel  s. Henryka i Krystyny, ur. 1981.03.30, zam. Siedlce, LIST GOŃCZY, 1 rok pozbawienia wolności art. 209§1 KK.
 7. Szymczak Robert s. Stanisława i Teresy,  ur. 1979.02.03, zam. Siedlce, LIST GOŃCZY,  areszt tymczasowy 14 dni art. 209§1 KK.
 8. Ireneusz Niepogoda s. Zbigniewa i Barbary, ur. 1980.05.21, zam. Siedlce, LIST GOŃCZY,  areszt tymczasowy 2 miesiące,  art. 56 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
 9. Bieniek Paweł s. Krzysztofa i Ewy, ur. 1985.01.31, zam. Siedlce, LIST GOŃCZY, 3 lata pozbawienia wolności, art. 159 KK.
 10. Wielgórski Stanisław s. Mieczysław, Danuta, ur. 1977.01.11, zam. Siedlce, LIST GOŃCZY 1 rok pozbawienia wolności Art. 209§1KK
 11. Mańkowski Łukasz s. Dariusza i Marzenny, ur. 28.05.1987, zam. Siedlce, LIST GOŃCZY, sygn. akt 1 Ds. 1260/2011, areszt tymczasowy 14 dni, art. 280§1 KK.
 12. Hiller Rafał s. Krzysztofa i Jolanty, ur. 18.05.1980, zam. Siedlce, LIST GOŃCZY, sygn. akt II K 143/04, 3 lata pozbawienia wolności, art. 177§2 kk
 13. Brzeziński Adam, s. Bogdana i Krystyny, ur. 9.10.1980, zam. Siedlce, LIST GOŃCZY, SR Mińsk Mazowiecki II K 205/99, SR Siedlce II K 967/99, areszt tymczasowy.
 14. Abramowicz Wojciech s. Antoniego i Zyty, ur. 19.02.1959, zam. Siedlce, LIST GOŃCZY, PR Gdańsk Oliwa 2 Ds. 144/14, PO Lublin VI Ds. 8/03/S, 14 dni aresztu tymczasowego.
 15. Romaniak Przemysław s. Janusza i Zenobii, ur. 1971.12.24, zam. Siedlce, LIST GOŃCZY, sygn. akt 1 Ds 176/12/D, 14 dni aresztu tymczasowego, art. 278§1 KK.
 16. Kucharski Rafał s. Dariusza i Agnieszki, ur. 1989.12.20, zam. Siedlce, LIST GOŃCZY, sygn. akt II K 164/12, 2 lata i 2 miesiące pozbawienia wolności, art. 158§1 KK i inne.
 17. Szeksztełło Ryszard s. Bolesława i Teresy, zam. Siedlce, ur. 1991.11.09, LIST GOŃCZY, sygn. akt VII 184/12, 8 miesięcy, art. 209§1 KK.
 18. Wielgórski Stanisław s. Mieczysława i Danuty,  zam. Siedlce, ur.1977.01.11, LIST GOŃCZY, 1 rok pozbawienia wolności, art. 209§1 KK.
 19. Gręziak Sławomir s. Tadeusza i Teresy, ur. 03.04.1971, zam. Siedlce, LIST GOŃCZY, sygn. akt II K 286/11, 10 miesięcy pozbawienia wolności, art. 209§1 KK.
 20. Mańkowski Dariusz s. Witolda I Danuty, ur. 04.04.1969, zam. Siedlce, LIST GOŃCZY, sygn. akt 1 Ds 1338/10/d,  areszt tymczasowy 14 dni, art. 209§1 KK.
 21. Ziółkowski Paweł s. Kazimierza i Krystyny, ur. 01.08.1973, zam. Siedlce, LIST GOŃCZY,  sygn. akt 1 Ds. 80/14, art. 178a§1 KK,  areszt tymczasowy, sygn. akt II W 754/13, 5 dni za 500 zł + koszty 150 zł, art 86
 22.  Wolanin Jerzy, s. Jerzego I Ewy, ur. 1969.08.10, zam. Siedlce, LIST GOŃCZY, sygn. akt II K 185/10, 1 rok pozbawienia wolności, art. 209§1 KK.
 23. Zakrzewska Katarzyna c. Marka i Elżbiety, ur. 25.12.1969, zam. Siedlce, LIST GOŃCZY, sygn. akt 1 Ds 2078/07/D, areszt tymczasowy.
 24. Krasnodębski Radosław s.Ireneusza i Marii, ur. 16.07.1988, zam. Siedlce, LIST GOŃCZY, sygn. akt  VII K 334/10, 8 miesięcy pozbawienia wolności, art. 178a§1 KK i inne.
 25. Olton Beata c. Zygmunta i Ligii, ur. 1961.05.17, zam. Siedlce, LIST GOŃCZY, sygn. akt 1 Ds 3126/05, areszt tymczasowy, art. 279§1 KK.
 26. Mazurek Filip s. Bogdana i Ewy, ur. 4. 01.1980, zam. Siedlce, LIST GOŃCZY, sygn. akt 1 Ds. 2666/10, areszt tymczasowy 14 dni, art. 286§1 KK.
 27. Dummann Marcin s. Krzysztofa i Barbary, ur. 13.09.1962, zam. Siedlce, LIST GOŃCZY, sygn. akt XVIII K 409/06, 6 miesięcy pozbawienia wolności, art. 218§1 KK.
 28. Kosmal Marcin s. Stanisława, ur. 28.03.1982, zam Siedlce, LIST GOŃCZY, areszt tymczasowy, sygn. akt 2 Ds 1005/15/D, art. 209§1 KK.
 29. Iskra Wojciech s Andrzeja I Danuty, ur. 1980.04.02, zam. Siedlce, LIST GOŃCZY, 2 lata pozbawienia wolności, art.258§1 KK
 30. Kalisz Tomasz s.Marka i Ewy, ur 1989.10.14, zam. Siedlce, LIST GOŃCZY , sygn.akt VIIK 706/15 , 1 rok pozbawienia wolności , art. 63 i 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
 31. Matejak Adam s.Józefa i Doroty , ur. 1974.01.31 ,zam. Siedlce, LIST GOŃCZY  sygn.akt IIK 362/13 , 8 m-cy pozbawenia wolności , art 209 & 1 kk
 32. Waszewski Andrzej s.Tadeusza ur.29.11.1972r, zam.Siedlce, LIST GOŃCZY, sygn.akt  IIK 1661/17 , IIK 164/17,IIK 897/17,IIK 876/18 ,łącznie 11 lat i 2 m-ce pozbawienia wolności ,art.226&1 kk i 279 & 1 kk
 33. Tomasz Ługowski s. Marka, Małgorzaty ur. 16.12.1991 zam. Siedlce, LIST GOŃCZY,sygn. akt II K 1621/18, 1 rok pozbawienia wolności,  art. 278 & 1 kk
 34. Mateusz Dębicki s. Mariusza, Iwony ur.02.07.1997r zam. LIST GOŃCZY, sygn.akt  II K 731/1, 4 miesiące pozbawienia wolności art. 157 & 2kk
 35. Kamiński Artur s. Mariana, Danuty, ur. 24.04.1972 r., LIST GOŃCZY, sygn. akt II K 1574/18  6 miesięcy pozbawienia wolności, art. 178a§4 Kk

Komisariat Policji Skórzec

 1. Wróbel Andrzej s. Zygmunta i Wiktorii, ur. 31.01.1968 r., zam. Domanice, LIST GOŃCZY, sygn. akt II K 91/07, 1 Ds. 2081/09, areszt tymczasowy 14 dni oraz 11 dni za 224zł, art. 158§1 KK.
 2. Sulej Janusz s. Tadeusza i Wiktorii, ur. 13.11.1955 r., zam. Przywory Duże, LIST GOŃCZY, sygn. akt II K 26/1, sygn. akt IV K 396/13, areszt tymczasowy 3 miesiące, art. 258§1 KK, art. 53 ust 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 3. Jan Suśniak s. Stanisława i Jadwigi, ur. 24.06.1955 r., zam. Drupia, LIST GOŃCZY, sygn. akt II K-1204/97, 1 rok pozbawienia wolności, art. 186 § 1 KK.

Komisariat Policji Mordy

 1. Noszczak Karol s. Andrzeja i Krystyny, ur. 17.05.1992 r., zam. Mordy, LIST GOŃCZY, sygn. akt VII K 843/11, 2 lata pozbawienia wolności, art. 280§1 KK.
 2. Wysocki Michał s. Krzysztofa i Danuty, ur. 26.12.1990 r., zam. Korczew, LIST GOŃCZY, sygn. akt II K 501/13, 1 rok 6 miesięcy pozbawienia wolności, art. 286§1 KK.
 3. Łęczycki Wiesław s. Józefa i Jadwigi, ur. 16.03.1966 r., zam. Paprotnia, LIST GOŃCZY, sygn. akt 1 Ds. 1620/07/D, areszt tymczasowy 14 dni, art. 209§1 KK.
 4. Stańczewski Marcin s. Grzegorza i Katarzyny, ur. 05.11.1990 r., zam. Korczew, LIST GOŃCZY, sygn. akt 1 Ds. 1404/11/S, areszt tymczasowy 14 dni, art. 286§1 KK.

Komisariat Policji Mokobody

 1. Rybak Jakub s. Zbigniewa i Iwony, ur. 20.02.1975 r. zam. Kotuń, LIST GOŃCZY, sygn. akt II K 283/00, 2 lata pozbawienia wolności, art. 280kk
 2. Stefańska-Skalska Jadwiga c. Jerzego i Haliny zam. Niwiski, LIST GOŃCZY, sygn. 1 Ds. 583/15, 14 dni areszt tymczasowy, art. 286 § 1KK
 3. Drabarek Paweł s.Leszka i Anny ur.06.09.1991r,zam.Mokobody, LIST GOŃCZY,  sygn.akt 2Ds 378.2019,areszt tymczasowy,art.209 §1kk
 4. Krzymowski Łukasz s. Włodzimierza i Mieczysław, ur. 05.09.1985 r. , zam. Warszawa, LIST GOŃCZY, sygn. akt III K 352/21,  4 miesiące  pozbawienia wolności, art.278 §3kk
Powrót na górę strony