Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO SPRZĄTACZKI W ZESPOLE ZAOPATRZENIA w Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach

Data publikacji 08.08.2022

W wyniku przeprowadzonego postępowania, przy zastosowaniu metod naboru:  przegląd i analiza złożonych aplikacji, na stanowisko sprzątaczki w Zespole Zaopatrzenia w Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach (ogłoszenie nr 2/22) została wybrana niżej wymieniona osoba:

l.p.

Nazwisko i imię

Miejscowość

1.

WOŹNA Mirosława

Ziomaki

 

 

       

 

                                                                                    Zarządzający postępowanie

 

 

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI

W SIEDLCACH

 

mł. insp. Andrzej DZIEWULSKI

Powrót na górę strony