Aktualności

Zgłoś autobus do kontroli

Data publikacji 14.01.2019

Mając na względzie potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa podczas przejazdów na zorganizowane formy wypoczynku, w czasie wzmożonych wyjazdów dzieci i młodzieży mazowiecka Policja informuje o możliwość zgłoszenia do kontroli autobusu przewożącego dzieci i młodzież. Kontrole będą przeprowadzane przez policjantów po uprzednim zgłoszeniu dokonanym telefonicznie. Sposób „zamawiania” kontroli opisano poniżej.

ZANIM ZGŁOSISZ AUTOBUS DO KONTROLI

W trosce o bezpieczeństwo osób wybierających się na wypoczynek autobusami apelujemy do organizatorów wyjazdów, aby zobowiązali przedsiębiorców wykonujących przewóz do wykonywania cząstkowego badania technicznego sprawności układu hamulcowego oraz układu kierowniczego autobusu. Tylko stacja diagnostyczna dysponuje odpowiednimi urządzeniami do kompleksowych i dokładnych badań stanu technicznego pojazdów. Badanie takie winno być wykonane w okresie maksymalnie na 24 godziny przed planowanym wyjazdem. Potwierdzenie przeprowadzonego badania kierowca winien posiadać podczas wykonywania przewozu oraz kontroli autobusu.

Posiadanie potwierdzenia przeprowadzenia badań cząstkowych pozwoli skrócić czas kontroli dokonywanej przez Policję do niezbędnego minimum.

Kontrole autobusów będą przeprowadzane w Węgrowie przy ul. Przemysłowej, na parkingu naprzeciwko budynku Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA KONTROLI NA POLICJĘ

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie. Po skontaktowaniu się dyżurnym uzyskacie Państwo informacje, co do sposobu dalszego postępowania w konkretnej jednostce Policji. Aktualne numery kontaktowe do właściwej miejscowo jednostki Policji można uzyskać za pomocą aplikacji mobilnej „Moja Komenda”.

Po kliknięciu na link zostaniecie Państwo przekierowani na stronę internetową Komendy Głównej Policji, z której można pobrać aplikację oraz uzyskać szczegółowe informacje na jej temat.

 

Numery kontaktowe do jednostek można uzyskać również po wpisaniu w wyszukiwarce internetowej hasła „komenda policji w…..” i dopisaniu miejscowości - powiatu z ternu, którego będzie wyjeżdżał autobus np.: jeżeli wyjazd odbędzie się z miejscowości położonej na terenie powiatu płońskiego w wyszukiwarce należy wpisać hasło „komenda policji w Płońsku”, a w wynikach wyszukiwania uzyskamy dane kontaktowe do poszukiwanej jednostki.

Zaleca się, aby zgłoszenie kontroli autobusu dokonać, co najmniej na 5 dni przed planowanym wyjazdem.

Kontrolę można zgłosić również pisemnie na nr fax47 707 3201 Całodobowo zgłoszeń można dokonywać na numer telefonu
Oficera Dyżurnego KPP Węgrów Tel. 47 707 32 00 lub 247 707 32 63

Zgłoszenie winno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej,
 • dane organizatora i przewoźnika,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • datę wyjazdu,
 • miejsce i godzinę wyjazdu,
 • numer rejestracyjny autokaru.

Zgłoszony do kontroli autobus winien zostać podstawiony w wyznaczonym miejscu minimum 40 minut przed planowanym wyjazdem, za względu na czas niezbędny na wykonanie czynności kontrolnych.

Kontrole autobusów odbywać się będą w wyznaczonych punktach - po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem wyjazdu, a w innym miejscu wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych i po uzgodnieniu z właściwą
jednostką Policji.

Sytuacje zagrażające bezpieczeństwu podróżujących i wymagające natychmiastowej interwencji Policji należy zgłaszać pod numery alarmowe 997 lub 112.

SAM TEŻ MOŻESZ SPRAWDZIĆ AUTOBUS

Jednocześnie informujemy, iż Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło serwis „BEZPIECZNY AUTOBUS”, w którym każdy, dysponując jedynie numerem rejestracyjnym pojazdu, może samodzielnie sprawdzić podstawowe dane na temat autobusu lub autokaru,
a w tym:

 • czy posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC,
 • czy posiada ważne obowiązkowe badanie techniczne,
 • dane techniczne, takie jak dopuszczalna liczba miejsc czy masa pojazdu,
 • stan licznika podczas ostatniego przeglądu technicznego,
 • czy pojazd nie jest oznaczony obecnie w bazie jako wyrejestrowany, wycofany z ruchu lub kradziony.

Dane w serwisie pochodzą z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Jest to rejestr prowadzony przez Ministra Cyfryzacji na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 

Usługa jest bezpłatna, po kliknięciu na poniższy link zostaniecie Państwo przekierowani na stronę internetową serwisu „BEZPIECZNY AUTOBUS”.

Informujemy też, że istnieje możliwość skontrolowania wyjeżdżających autobusów przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Po kliknięciu na poniższy link zostaniecie Państwo przekierowani na stronę internetową Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, gdzie zamieszczone są dane kontaktowe.

 


 

 CHROŃ ŻYCIE NA MAZOWIECKICH DROGACH!

Powrót na górę strony