Aktualności

Spotkanie z rodzicami w ramach kampanii antydopalaczowej

Data publikacji 16.11.2017

W miniony wtorek, 14 listopada br. policjantka z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu brała udział w spotkaniu dla rodziców w Publicznej Szkole Podstawowej w Janowie. Rozmawiano o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz o zagrożeniach płynących z zażywania środków odurzających przez młodzież.

W miniony wtorek policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu spotkała się z rodzicami uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowie. Podczas prelekcji policjantka omówiła zagadnienie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przedstawiła prezentację pt. „Bezpieczne dziecko na drodze”. Następnie w ramach kampanii antydopalaczowej „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga” funkcjonariuszka zespołu ds. profilaktyki przedstawiła zagrożenia jakie niesie za sobą zażywanie narkotyków, jak również dopalaczy, po które młodzież sięga coraz częściej. Rodzice mieli możliwość obejrzenia edukacyjnej walizki narkotykowej, która zawiera przedmioty najczęściej wykorzystywane do zażywania i dystrybucji narkotyków. Spotkanie miało również na celu uświadomienie rodzicom, że ich dzieci, podobnie jak dorośli ponoszą odpowiedzialność prawną.

Policjanta apelowała do rodziców o wypracowanie z dzieckiem dobrych relacji, ponieważ dobry kontakt może uchronić dziecko przed szukaniem sposobów na odreagowanie stresu czy nieradzenie sobie z młodzieńczymi problemami. Częsta rozmowa na różne tematy pozwoli zauważyć znaki świadczące o tym, że w życiu dziecka dzieje się coś niepokojącego.

Tego typu spotkania z rodzicami policjanci będą prowadzić w szkołach w ramach kampanii antydopalaczowej na terenie całego powiatu zwoleńskiego.

Agnieszka Kołdej

 

  • fot. PSP Janów
  • fot. PSP Janów
  • fot. KWP Radom
Powrót na górę strony