Struktura Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

Data publikacji 16.12.2016
Komendant Wojewódzki Policji
z siedzibą w Radomiu
I Zastępca
Komendata
Wojewódzkiego
Policji
z siedzibą w Radomiu
Zastępca
Komendata
Wojewódzkiego
Policji
z siedzibą w Radomiu
Zastępca
Komendata
Wojewódzkiego
Policji
z siedzibą w Radomiu
Sztab
Policji
Wydział
Prewencji
Wydział
Konwojowy
Wydział
Ruchu
Drogowego
Wydział
Postępowań
Administracyjnych
Samodzielny
Pododdział
Prewencji
Policji
w Radomiu
Samodzielny
Pododdział
Prewencji
Policji
w Płocku
Samodzielny Pododdział
Kontrterrorystyczny Policji
w Radomiu
Wydział
Kryminalny
Wydział
Dochodzeniowo-
Śledczy
Wydział dw.
z Przestępczością
Narkotykową
Wydział dw.
z Przestępczością
Gospodarczą
Wydział dw.
z Korupcją
Laboratorium
Kryminalistyczne
Wydział
Wywiadu
Kryminalnego
Wydział
Techniki
Operacyjnej
Wydział
Łączności
i Informatyki
Wydział
Gospodarki
Materiałowo-
Technicznej
Wydział
Inwestycji
i Remontów
Wydział
Transportu
Sekcja
Zamówień
Publicznych
Zespół
Funduszy
Pomocowych
Wydział
Kadr
i Szkolenia
Wydział
Kontroli
Wydział
Komunikacji
Społecznej
Wydział
Finansów
Wydział
Bezpieczeństwa
Informacji
Rzecznik
Prasowy
Zespół
Prasowy
Zespół
Prawny
Sekcja
Psychologów
Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Pełnomocnik
Komendanta
ds. Ochrony
Praw Człowieka
Jednoosobowe
Stanowisko
ds. Audytu
Wewnętrznego
Powrót na górę strony