Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą - Policja Mazowiecka

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

mł. insp. Konrad Krakowiak - naczelnika

nadkom. Robert Kupidura - z-ca naczelnika

tel.: 47 701 29 81

fax: 47 701 29 98

e-mail : pg.kwp@ra.policja.gov.pl

Powrót na górę strony