Zespół Funduszy Pomocowych

Policja Mazowiecka

Ruszyła POLICYJNA KAMPANIA SPOŁECZNA “ŚWIADOMY - CZUJNY - BEZPIECZNY”

„Na amerykańskiego żołnierza”, „na wnuczka”, „na pracownika banku” czy „na zdalny pulpit” to tylko niektóre z kilkunastu scenariuszy tzw. przestępstw intelektualnych, których ofiarami padają przedstawiciele wszystkich niemalże wszystkich grup wiekowych. Dlatego tak ważne jest informowanie społeczeństwa o sposobach działania oszustów oraz ciągłych modyfikacjach ich działań – i taki jest priorytet nowego projektu realizowanego przez KWP zs. w Radomiu z Narodowym Bankiem Polskim.

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, jednak skala i rodzaj przestępczości na przestrzeni lat znacznie się zmieniły. Jeszcze kilka lat temu przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu były na porządku dziennym, natomiast od kilku lat dominuje przestępczość intelektualna. Obecnie największym zagrożeniem są zdarzenia, w których sprawcy wykorzystują błąd lub nieświadomość osoby pokrzywdzonej. Na przestrzeni lat 2012-2021 proporcje pomiędzy przestępczością zdecydowanie zmieniły się - ilość oszustw wzrosła niemal dwukrotnie z ponad 3,5 tys. do niemal 6 tys. rocznie.

POLICYJNA KAMPANIA SPOŁECZNA “ŚWIADOMY - CZUJNY - BEZPIECZNY” zakłada dwa etapy działań. Pierwszym etapem jest realizacja seminarium warsztatowego dla funkcjonariuszy i pracowników mazowieckiej Policji, którzy na co dzień są odpowiedzialni za opracowywanie i publikację materiałów informacyjnych oraz kontakt z mediami. Przede wszystkim będą to przedstawiciele służb prasowych (oficerowie prasowi ze wszystkich komend miejskich i powiatowych garnizonu mazowieckiego), przedstawiciele Wydziału Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu.

W drugim etapie projektu przeprowadzonych będzie sześć miesięcznych kampanii medialnych, każda zostanie poświęcona innemu rodzajowi oszustwa i technik manipulacji. Oprócz kompleksowych działań w mediach typu portale społecznościowe, rozgłośnie radiowe czy lokalne stacje telewizyjne, przeprowadzane będą również spotkania funkcjonariuszy Policji z przedstawicielami grup społecznych, m.in. młodzieżą szkolną oraz osobami starszymi.

Wskaźniki przewidziane w projekcie najlepiej obrazują zasięg i siłę dotarcia do potencjalnych ofiar oszustw:

- ponad 300 spotkań profilaktycznych łącznie z blisko 7.000 osób,

- 300 publikacji na portalach internetowych,

- 60 emisji zróżnicowanych materiałów audio/video w mediach.

Mamy nadzieję, że dzięki szeroko zakrojonej POLICYJNEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ “ŚWIADOMY - CZUJNY - BEZPIECZNY” wiedza osób narażonych na oszustwa intelektualne będzie znacząco wyższa i skutecznie wpłynie to na ograniczenie efektywności działania przestępców.

 

Opracowanie: Eliza Sułkiewicz / Zespół Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu

 

Powrót na górę strony