Drakkar – polsko-norweski kurs na bezpieczeństwo strefy Schengen

Projekt DRAKKAR był przedsięwzięciem szkoleniowym realizowanym w latach 2015-2016 przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu w partnerstwie z Komendami Wojewódzkimi Policji w Łodzi, Krakowie i Poznaniu finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

Projekt był dedykowany służbom Policji w celu doskonalenia umiejętności: prewencyjnych, zapobiegania i wykrywaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych.
 

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

1. Konferencja otwierająca.
2. Trzy seminaria szkoleniowe skierowane dla funkcjonariuszy pionu kryminalnego i prewencyjnego , które odbyły się w poszczególnych partnerskich garnizonach policji  i były poświęcone odrębnym tematom szkoleniowym.

 • Seminarium w Małopolsce w dniach 11.05.2015 – 15.05.2015 poświęcone tematyce przestępstw handlu ludźmi
 • Seminarium na Mazowszu  w dniach 22.06.2015 – 26.06.2015 poświęcone tematyce zapobiegania i zwalczania zjawiska przemytu
 • Seminarium w Wielkopolsce w dniach 28.09.2015 – 2.10.2015 poświęcone tematyce zwalczania przestępczości narkotykowej, samochodowej oraz zabezpieczaniu mienia w przestępstwach w ramach wspólnego rynku UE

3. Ćwiczenia praktyczne na Mazowszu w dniach 6.10.2015 – 9.10.2015 doskonalące umiejętności z zakresu prowadzenia obserwacji transgranicznej i koordynacji działań pościgowych.
4. Konferencja podsumowująca projekt. 

Podczas konferencji, seminariów i ćwiczeń policjanci oraz zaproszeni goście (w tym z krajów UE) zdobyli i pogłębili wiedzę w zakresie zwalczania przestępstw handlu ludźmi, przestępczości narkotykowej, samochodowej, obrotu towarami wprowadzonymi nielegalnie w obszar celny Strefy Schengen. Nabyli i udoskonalili umiejętności w zakresie funkcjonowania systemu przepływu danych SIS oraz wykrywania i zabezpieczenia mienia zdobytego w następstwie popełnionych przestępstw.

W czasie ćwiczeń pododdziałów antyterrorystycznych Policjanci sprawdzili umiejętności szybkiego reagowania w pościgu transgranicznym z zastosowaniem dynamicznego zatrzymania pojazdu. Wsparcie Norweskiego Mechanizmu Finansowego umożliwiło udział 700 funkcjonariuszom w szkoleniach i ćwiczeniach praktycznych zwiększających ich zdolności w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi.

 

logotyp NorwayGrants

 • zdjęcie z uczestnikami szkolenia
  zdjęcie z uczestnikami szkolenia
 • zdjęcie z uczestnikami szkolenia
  zdjęcie z uczestnikami szkolenia
 • zdjęcie z uczestnikami szkolenia
  zdjęcie z uczestnikami szkolenia
 • zdjęcie z uczestnikami szkolenia
  zdjęcie z uczestnikami szkolenia
 • zdjęcie z uczestnikami szkolenia
  zdjęcie z uczestnikami szkolenia
 • zdjęcie z uczestnikami szkolenia
  zdjęcie z uczestnikami szkolenia
 • zdjęcie z uczestnikami szkolenia
  zdjęcie z uczestnikami szkolenia
Powrót na górę strony