POSTERUNEK POLICJI W ŁYSYCH - TWÓJ DZIELNICOWY - KMP w Ostrołęce

TWÓJ DZIELNICOWY

POSTERUNEK POLICJI W ŁYSYCH

Data publikacji 06.04.2018

 Rejon 28

mł. asp. Krzysztof Zapadka
telefon kom. 696-497-169

telefon stacjonarny: 47 70 417 60

adres e-mail: dzielnicowy.lyse1@ra.policja.gov.pl

Miejscowości gminy Łyse:

Rejon nr 28 – rejon usytuowany na terenie gminy Łyse, obejmujący następujące miejscowości:

Łyse, Lipniki, Szafranki, Tartak, Baba, Plewki, Dawia, Złota Góra

Dzielnicowy, pierwszej połowie 2020 roku, przeprowadza działania priorytetowe związane z rejonem Sklepów Spożywczych w miejscowości Szafranki , gdzie w godzinach od 7.00 do 21.00 gromadzą się osoby spożywające alkohol w miejscach objętych zakazem oraz zakłócające ład i porządek publiczny.

Założony cel do osiągnięcia: Uświadomienie społeczeństwa o odpowiedzialności karnej z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Bezwzględne  stosowanie przewidzianych prawem środków represji w stosunku do osób naruszających powyższy przepis celem wyeliminowania problemu. Sposób oceny realizacji- ilościowy- przeprowadzenie  spotkań z mieszkańcami tej miejscowości, kontrola i obserwacja rejonu sklepów.

Podmioty współpracujące: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łysych Urząd Gminy w Łysych.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Rejon 29

mł. asp. Marcin Brewczyński
telefon
kom. 519-035-427

telefon stacjonarny:47 70 417 60

adres e-mail: dzielnicowy.lyse2@ra.policja.gov.pl


Miejscowości gminy Łyse:

Rejon nr 29 – rejon usytuowany na terenie gminy Łyse, obejmujący następujące miejscowości:

Zalas, Łączki, Wejdo, Piątkowizna, Pupkowizna, Dęby, Serafin, Dudy Puszczańskie, Warmiak, Tyczek, Grądzkie, Antonia, Wyżega, Kleknor.

Dzielnicowy, w pierwszej połowie 2020 roku, przeprowadza działania priorytetowe związane z rejonem Sklepu Spożywczego w miejscowości Piątkowizna, gdzie w godzinach od 7.00 do 20.00 gromadzą się osoby spożywające alkohol w miejscu objętym zakazem oraz zakłócające porządek publiczny.

Założony cel do osiągnięcia: : Uświadomienie społeczeństwa o odpowiedzialności karnej z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Bezwzględne  stosowanie przewidzianych prawem środków represji w stosunku do osób naruszających powyższy przepis celem wyeliminowania problemu. Sposób oceny realizacji- ilościowy- wzrost liczby spotkań z mieszkańcami w miejscowości Piątkowizna ,oraz rozmowy w właścicielem sklepu.

Podmioty współpracujące: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łysych, Urząd Gminy Łyse.

 

Powrót na górę strony