TWÓJ DZIELNICOWY

POSTERUNEK POLICJI W ŁYSYCH

Data publikacji 06.04.2018

 Rejon 28

st. sierż. Daniel Dziczek
telefon kom. 696-497-169

telefon stacjonarny: 47 70 417 60

adres e-mail: dzielnicowy.lyse1@ra.policja.gov.pl

Miejscowości gminy Łyse:

Rejon nr 28 – rejon usytuowany na terenie gminy Łyse, obejmujący następujące miejscowości:

Łyse, Lipniki, Szafranki, Tartak, Baba, Plewki, Dawia, Złota Góra

Plan priorytetowy:

Dzielnicowy, w drugiej 2024 roku, przeprowadzi działania priorytetowe  w miejscowości Łyse ul. Kościelna 16, gdzie w rejonie sklepu spożywczego, lokalu gastronomicznego oraz przyległych parkingów dochodzi do spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócania spokoju i porządku publicznego. Przyczyna zagrożenia jest gromadzenie się osób spożywających alkohol i zaśmiecających rejon przyległych parkingów. Do zdarzeń dochodzi w weekendy, jak i dni powszednie w godz 10:00-00:00. Skutkiem zagrożenia są zgłoszenia mieszkańców w bezpośrednich rozmowach z dzielnicowym oraz podejmowane w tym miejscu interwencje Policji kończone postępowaniem mandatowym.

Zakładany cel do osiągnięcia: zmniejszenie liczby zgłoszeń mieszkańców.

Podmioty współpracujące: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Urząd Gminy Łyse.

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Rejon 29

asp. Marcin Brewczyński
telefon
kom. 519-035-427

telefon stacjonarny:47 70 417 60

adres e-mail: dzielnicowy.lyse2@ra.policja.gov.pl


Miejscowości gminy Łyse:

Rejon nr 29 – rejon usytuowany na terenie gminy Łyse, obejmujący następujące miejscowości:

Zalas, Łączki, Wejdo, Piątkowizna, Pupkowizna, Dęby, Serafin, Dudy Puszczańskie, Warmiak, Tyczek, Grądzkie, Antonia, Wyżega, Kleknor.

Plan priorytetowy:

Dzielnicowy w drugiej połowie 2024 r. przeprowadzi działania priorytetowe związane zakłóceniem porządku publicznego poprzez gromadzenie się osób zaśmiecających oraz spożywających alkohol w rejonie sklepu spożywczego w miejscowości Łączki 101 oraz w rejonie przystanku autobusowego.

Zakładany cel do osiągnięcia: spadek licz skarg i zgłoszeń mieszkańców. Sposób oceny zamknięty.

Podmioty współpracujące: Sołtys wsi Wejdo, Urząd Gminy w Łysych.

 

Powrót na górę strony