TWÓJ DZIELNICOWY

POSTERUNEK POLICJI W ŁYSYCH

Data publikacji 06.04.2018

 Rejon 28

asp. Krzysztof Zapadka
telefon kom. 696-497-169

telefon stacjonarny: 47 70 417 60

adres e-mail: dzielnicowy.lyse1@ra.policja.gov.pl

Miejscowości gminy Łyse:

Rejon nr 28 – rejon usytuowany na terenie gminy Łyse, obejmujący następujące miejscowości:

Łyse, Lipniki, Szafranki, Tartak, Baba, Plewki, Dawia, Złota Góra

Plan priorytetowy:

Dzielnicowy w pierwszej połowie 2023 roku przeprowadzi działania priorytetowe związane z rejonem sklepów spożywczych w miejscowości Lipniki,  gdzie w godzinach od 6.00 do 21.00 gromadzą się osoby spożywające alkohol w miejscu objętym zakazem, dochodzi do naruszeń w postaci zakłócenia ładu i porządku publicznego, spada poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwie.

Założony cel do osiągnięcia:Zmniejszenie ilości wykroczeń w danym rejonie zagrożonym, ujawnienie osób naruszających przepisy prawa oraz podejmowanie adekwatnych środków prawnych zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa przez kontrole zagrożonego rejonu. Uświadomienie społeczeństwa o odpowiedzialności karnej z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Stosowanie przewidzianych prawem środków w stosunku do osób naruszających powyższy przepis celem wyeliminowania problemu.

Podmioty współpracujące: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łysych, Urząd Gminy Łyse.

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Rejon 29

asp. Marcin Brewczyński
telefon
kom. 519-035-427

telefon stacjonarny:47 70 417 60

adres e-mail: dzielnicowy.lyse2@ra.policja.gov.pl


Miejscowości gminy Łyse:

Rejon nr 29 – rejon usytuowany na terenie gminy Łyse, obejmujący następujące miejscowości:

Zalas, Łączki, Wejdo, Piątkowizna, Pupkowizna, Dęby, Serafin, Dudy Puszczańskie, Warmiak, Tyczek, Grądzkie, Antonia, Wyżega, Kleknor.

Plan priorytetowy:

Dzielnicowy w pierwszej połowie 2023 roku przeprowadzi działania priorytetowe związane z rejonem Sklepu Spożywczego w miejscowości Zalas, gdzie w godzinach od 6.00 do 21.00 gromadzą się osoby spożywające alkohol w miejscu objętym zakazem oraz zakłócające porządek publiczny.

Założony cel do osiągnięcia: Uświadomienie społeczeństwa o odpowiedzialności karnej z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Stosowanie przewidzianych prawem środków represji w stosunku do osób naruszających powyższy przepis celem wyeliminowania problemu. Sposób oceny realizacji- ilościowy- wzrost liczby spotkań z mieszkańcami w miejscowości Zalas oraz rozmowy z właścicielem sklepu.

Podmioty współpracujące: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łysych, Urząd Gminy Łyse.

 

Powrót na górę strony