POSTERUNEK POLICJI W KADZIDLE - TWÓJ DZIELNICOWY - KMP w Ostrołęce

TWÓJ DZIELNICOWY

POSTERUNEK POLICJI W KADZIDLE

Data publikacji 06.04.2018

Rejon nr 27

sierż. szt. Jerzy Tabaka
telefon kom. 696-497-167

telefon stacjonarny: 47 70 417 42

adres e-mail: dzielnicowy.kadzidlo2@ra.policja.gov.pl

Miejscowości Gminy Kadzidło:  

Rejon nr 27 – rejon usytuowany na terenie gminy Kadzidło, obejmujący następujące miejscowości:

Chudek, Gleba, Jeglijowiec, Kraska, Kadzidło, Kierzek, Kuczyńskie, Piasecznia, Strzałki.

  

Dzielnicowy, w drugiej połowie 2020 roku, przeprowadzi działanie priorytetowe związane z zaśmiecaniem, zakłócaniem porządku publicznego oraz spożywaniem alkoholu i demoralizacją nieletnich w rejonie Centrum Kultury Kurpiowskiej przy ul. Kościuszki w msc. Kadzidło. 

Zakładany cele do osiągnięcia to: eliminacja zjawisk patologicznych oraz zmniejszenie popełnianych wykroczeń , wzrost poczucia stanu bezpieczeństwa osób korzystających z terenu przyległego do CKK w Kadzidle.  

Podmioty współpracujące: Sołtys wsi Kadzidło, Urząd Gminy w Kadzidle.

Rejon nr 26

st.asp. Mariusz Święcki    
telefon kom. 519-035-419

telefon stacjonarny: 47 70 417 42

adres e-mail: dzielnicowy.kadzidlo1@ra.policja.gov.pl

Miejscowości Gminy Kadzidło:        

Rejon nr 26 – rejon usytuowany na terenie gminy Kadzidło, obejmujący następujące miejscowości:

Brzozowa, Brzozówka, Czarnia, Dylewo Nowe, Dylewo Stare, Golanka, Jazgarka, Klimki, Krobia, Rososz, Siarcza Łąka, Sul, Tatary, Todzia, Wach.

Dzielnicowy, w pierwszej połowie 2021 roku, przeprowadzi działanie priorytetowe związane z rejonem Sklepu Spożywczego w Krobi, gdzie dochodzi do nieprzestrzegania przepisów dotyczących spożywania alkoholu w miejscu publicznym, nieregularnie od poniedziałku do niedzieli w godz. 08:00-18:00.

Zakładany cele do osiągnięcia to: spadek podejmowanych interwencji wobec osób nieprzestrzegających przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości  przeciwdziałaniu alkoholizmowi, spadek nałożonych MKK.

Podmioty współpracujące: Sołtys wsi Krobia, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kadzidle, Urząd Gminy w Kadzidle.

Powrót na górę strony