OSTROŁĘKA: Rewir I - TWÓJ DZIELNICOWY - KMP w Ostrołęce

TWÓJ DZIELNICOWY

OSTROŁĘKA: Rewir I

Data publikacji 23.11.2016

                                                                                                                             

Rejon 1

 asp. Łukasz Bednarczyk

telefon kom. 696-497-164

telefon stacjonarny: (47) 704 14 96

adres e-mail: dzielnicowy.ostroleka1@ra.policja.gov.pl

Rejon nr 1 – rejon usytuowany na terenie miasta Ostrołęka, obejmujący następujące ulice:

ul. Aleja Wojska Polskiego, ul. Borówkowa, ul. Budowalnych, ul. Czwartaków, ul. Dywizjonu 303, ul. Elektryczna, ul. Energetyczna, ul. Fabryczna, ul. gen. Józefa Sowińskiego, ul. gen. Kazimierza Pułaskiego, ul. gen. Tomasza Turskiego, ul. Jasna, ul. Jaworowa, ul. Kołobrzeska, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, ul. Koszarowa, ul. Krańcowa, ul. ks. Antoniego Pęsky, ul. ks. Jana Krzemińskiego, ul. Księcia Mieszka I, ul. Legionowa, ul. Łomżyńska, ul. Łużycka, ul. Modrzewiowa, ul. Orzechowa, ul. Partyzantów, ul. Piękna, ul. Przyjazna, ul. Środkowa, ul. Szyszkowa, ul. Wiaduktowa, ul. Władysława Broniewskiego, ul. Wspólna, 5 Pułku Ułanów.

Dzielnicowy, w pierwszej połowie 2020 roku, przeprowadzi działania priorytetowe związane  z rejonem Szkoły Podstawowej nr 4 oraz bloku przy ul. Legionowej 15 gdzie młodzież zagrożona demoralizacją w godzinach 18.00-21.00 zakłóca porządek publiczny, zaśmieca ten teren oraz dopuszcza się dewastacji mienia. Do opisanych zdarzeń dochodzi w ciągu całego tygodnia.

Założony cel do osiągnięcia: spadek skarg mieszkańców o 10%

Podmioty współpracujące: Wydział Patrolowy oraz Straż Miejska w O-ce.

_________________________________________________________

Rejon 2

 

asp.  Piotr Bojarski
telefon kom. 696-497-157

telefon stacjonarny: (47) 704 14 90

adres e-mail: dzielnicowy.ostroleka2@ra.policja.gov.pl

Rejon nr 2 – rejon usytuowany na terenie miasta Ostrołęka, obejmujący następujące ulice:

ul. Zielona, ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”, ul. Wodnika, ul. Wincentego Witosa (nr 1, 3, 5, 7, 10), ul. Romualda Traugutta (nr 44), ul. Targowa, ul. Syreny, ul. Juliusza Słowackiego (nr 1, 3, 5, 13, 13a, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25a, 27, 29, 31, 31a, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 57a, 59, 61, 63), ul. Składowa, (nr 8, 8a), ul. Poziomkowa, ul. Poligonowa, ul. Oświatowa, ul. Ostrowska (nr 1, 7, 9, 11, 11a, 13a, 13, 15, 15a, 17, 19, 20, 21a, 23, 25, 27), ul. Olimpijska, ul. Mleczna, ul. Magazynowa, ul. Ławska (nr 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 7, 8, 9, 16, 18, 21, 23, 24), ul. Lokalna, ul. 11 Listopada (nr 23, 25, 27, 29, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 55a, 57), ul. Kubusia Puchatka, ul. Konwaliowa, ul. Jaśminowa, ul. gen. Józefa Hallera (nr 1, 3, 3A, 3B, 5, 5a, 5b, 7, 7a, 7b, 9, 9a, 11, 11a, 13, 13a, 15, 17, 29, 31, 33, 35, 37), ul. Guliwera, ul. Graniczna (nr 1, 7, 9, 11, 11a, 13a, 13, 15, 15a, 17, 19, 20, 21a, 23, 25, 27), ul. Dzieci Polskich, ul. Celna,  ul. Bohaterów Westerplatte (nr 15), ul. Baśniowa. Aleja Solidarności, rondo Hielma Holgera, ul. Stefana Kijaka, rondo Kupiszewskiego rondo NSZZ Solidarność, ul. Skrzatów, rondo Anny Walentynowicz, rondo ks. Waltera.

Dzielnicowy w pierwszej połowie 2020 roku, przeprowadza działania związane z rejonem lokalu lokalu gastronomicznego  "The Kebab King" w Ostrołęce przy ul. Hallera 29, gdzie w godzinach 18.00-04.00 w różne dni tygodnia gromadzą się osoby spożywające alkohol w miejscach objętych
zakazem oraz zakłócające ład i porządek publiczny.  

Założony cel do osiągnięcia: zmniejszenie liczby zgłoszeń mieszkańców oraz interwencji zgłaszanych dyżurnemu jednostki o 20%. Sposób oceny realizacji - ilościowy - kontrola i obserwacja rejonu lokalu oraz przeprowadzanie spotkań ze spółdzielniami mieszkaniowymi oraz mieszkańcami
pobliskich bloków, domów. 

Podmioty współpracujące: Straż Miejska Ostrołęki, Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniow, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrołęce .

_________________________________________________________

Rejon nr 3