Gminy Olszewo-Borki, Rzekuń i Lelis - TWÓJ DZIELNICOWY - KMP w Ostrołęce

TWÓJ DZIELNICOWY

Gminy Olszewo-Borki, Rzekuń i Lelis

Data publikacji 23.11.2016

Gmina Olszewo Borki

Rejon 6

mł. asp. Paweł Pierzchała

telefon kom.  696-497-147

telefon. stacjonarny 47 70 414 91

adres e-mail: dzielnicowy.olszewoborki1@ra.policja.gov.pl

Rejon nr 6 – rejon usytuowany na terenie gminy Olszewo - Borki, obejmujący następujące miejscowości:

Antonie, Białobrzeg Bliższy, Białobrzeg Dalszy, Chojniki, Grabnik, Grabówek, Kruki, Łazy, Mostówek, Nowa Wieś, Przystań, Rataje, Rżaniec, Siarki, Wyszel, Zabrodzie.

Dzielnicowy w II połowie 2020r przeprowadzi działania priorytetowe związane z zakłócania spokoju, porządku publicznego, dochodzi do gromadzenia się osób spożywających alkohol, zaśmiecających rejon przyległy do sklepu w miejscowości Nowa Wieś na ul. Parkowej. Skutkiem zagrożenia są zgłoszenia mieszkańców w bezpośrednich rozmowach z dzielnicowym – 14 zgłoszeń.

 Zakładany cel do osiągnięcia: Spadek liczby skarg i zgłoszeń mieszkańców o 10%.
Podmioty współpracujące: Sołtys wsi Nowa Wieś, Urząd Gminy Olszewo Borki

 

_________________________________________________________

Gmina Olszewo Borki

Rejon 7

 

asp. szt. Tomasz Buturla

telefon. kom. 696-497-143

telefon  stacjonarny 47 70 414 91

adres e-mail: dzielnicowy.olszewoborki2@ra.policja.gov.pl

Rejon nr 7 – rejon usytuowany na terenie gminy Olszewo - Borki, obejmujący następujące miejscowości:

Dobrołęka, Drężewo, Działyń, Grabowo, Kordowo, Mostowo, Nakły, Nożewo, Olszewo – Borki, Skrzypek, Stepna Stara, Stepna - Michałki, Zabiele Wielkie, Zabiele – Piliki, Żebry – Chudek, Żebry – Ostrowy, Żebry – Perosy, Żebry – Sławki,  Żebry – Stara Wieś, Żebry – Wierzchlas, Żebry – Żabin, Żerań Duży, Żerań Mały.
 

 Dzielnicowy w II połowie 2020r przeprowadzi działania priorytetowe związane z  zakłócaniami spokoju i porządku publicznego poprzez gromadzenie się osób zaśmiecanie oraz spożywanie alkoholu w miejscowości Olszewo-Borki na ul. Dojazdowej w rejonie boiska szkolnego. Skutkiem zagrożenia są zgłoszenia 11 mieszkańców w bezpośrednich rozmowach  z dzielnicowym.

Zakładany cel do osiągnięcia:Spadek liczby skarg i zgłoszeń mieszkańców o 10%.
 Podmioty współpracujące: Sołtys wsi Olszewo Borki, Urząd Gminy Olszewo Borki

_________________________________________________________

Gmina Rzekuń

Rejon 17

asp. szt. Sławomir  Bączkowski

telefon kom. 696-497-168

telefon stacjonarny: 47 70 414 91

adres e-mail: dzielnciowy.rzekun1@ra.policja.gov.pl

Rejon nr 17 – rejon usytuowany na terenie gminy Rzekuń, obejmujący następujące miejscowości:

Laskowiec, Nowa Wieś Wschodnia, Ołdaki, Przytuły Nowe, Przytuły Stare, Rozwory, Susk Nowy, Susk Stary, Teodorowo, Zabiele.

Dzielnicowy w II połowie 2020 roku przeprowadzi działania priorytetowe związane z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów na ulicy Kasztanowej w Przytułach Starych w godz.8-16. Przyczyną zagrożenia jest parkowanie pojazdów przez  odwiedzających osadzonych w zakładzie Karnym.

Założony cel spadek skarg mieszkańców o 10%, Wyeliminowanie zagrożenia z KMZB.

Podmioty współpracujące Sołtys wsi Przytuły Stare Wydział Patrolowy, Wydział WRD KMP w Ostrołęce, Funkcjonariusze ZK w Przytułach Starych.

_________________________________________________________

Gmina Rzekuń

Rejon 18

mł. asp. Sławomir Matlak

telefon kom 696-497-159

telefon stacjonarny: 47 70 414 91

adres e-mail: dzielnicowy.rzekun2@ra.policja.gov.pl

Rejon nr 18 – rejon usytuowany na terenie gminy Rzekuń, obejmujący następujące miejscowości:

Borawe, Czarnowiec, Daniszewo, Drwęcz, Dzbenin, Goworki, Kamianka, Korczaki, Ławy, Rzekuń, Tobolice

ul. Zarośle, ul. Przemysłowa.

 Dzielnicowy w II połowie 2020 roku przeprowadzi działania priorytetowe związane z nie przestrzeganiem przepisów dotyczących zakłócania ciszy nocnej i porządku publicznego w rejonie Aleii Armii Krajowej w Rzekuniu tzw. Czarna Dróżka. Do zdarzeń dochodzi codziennie w godz.16-24. Przyczyną zagrożenia jest spożywanie alkoholu przez gromadzące się osoby. Skutkiem powyższego są skargi mieszkańców 11 zgłoszeń oraz 1 interwencja. cel do osiągnięcia spadek skarg o 20 %. Podmioty wsółpracujące sołtys wsi Rzekuń, Urząd Gminy Rzekuń

_________________________________________________________

Gmina Lelis

Rejon  8

st. asp. Tomasz Olesiński

telefon kom. 696-497-146,

telefon stacjonarny: 47 70 414 92

adres e-mail: dzielnicowy.lelis1@ra.policja.gov.pl

Rejon nr 8 – rejon usytuowany na terenie gminy Lelis, obejmujący następujące miejscowości:

Aleksandrowo, Białobiel, Durlasy Gibałka, Lelis, Łodziska, Obierwia, Olszewka, Siemnocha, Szafarnia, Szwendrowy Most.

Dzielnicowy, w drugiej  połowie 2020 roku, przeprowadza działania priorytetowe związane z rejonem sklepu spożywczego Michałek w miejscowości Durlasy 57 A , gdzie w godzinach popołudniowych tj. od 7 do 1000 od poniedziałku do niedzieli  dochodzi do spożywania alkoholu.

Założony cel do osiągnięcia: zmniejszenie ilości  zgłoszeń mieszkańców, oraz eliminacja zagrożenia z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa  poprzez prowadzenie wzmożonych kontroli wskazanego rejonu oraz stosowanie właściwych    środków odziaływania wychowawczego.  

Podmioty współpracujące: Sołtys m . Durlasy, GKRPA przy UG Lelis.   

_________________________________________________________

Gmina Lelis

Rejon 9