Zespół Funduszy Pomocowych

Policja Mazowiecka

SZANOWNI PAŃSTWO / PRZYSZLI PARTNERZY

Obecność Polski we wspólnocie europejskiej stwarza dla polskiej Policji szansę aplikowania o fundusze przeznaczone na inwestycje, doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy i pracowników oraz wyposażenie Komend i Komisariatów Policji w specjalistyczne urządzenia i środki techniczne. Skuteczne działania w tym zakresie owocują podwyższeniem standardów służby, a tym samym poprawą bezpieczeństwa obywateli. Tworzenie koncepcji, występowanie z projektami oraz wnioskami o dofinansowanie z funduszy unijnych to domena Zespołu Funduszy Pomocowych, powołanego decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.

W skład Zespołu wchodzą: Anna Molga - koordynator,  Katarzyna Stankowska - specjalista, Monika Kutkiewicz-Słomka - specjalista.

Kontakt do Zespołu Funduszy Pomocowych: tel: 47 701 20 96, 47 701 26 18, e-mail: fundusze.kwp@ra.policja.gov.pl.

 

DEAR SIRS / FUTURE PARTNERS

We are a Team interested in cooperation with EU partners from the foreign Police or cooperating with the Police agencies. Thanks to procured EU funds we participate in the competitions which enable us foreign contacts with other European Partners (study visits, participation in conferences and workshops) in order to exchange experiences and best practices. We are willing to cooperate with foreign Police forces, for which a broad understood security plays a major role, as well as those who agree to exchange information on methods of operation, exchange visits, participation in educational programs, etc. The area of our particular interest are projects under the Erasmus+ (partnership projects, mobility) as well as Horizon Europa and CEPOL. 

If you require any further information, please do not hesitate and contact us! We will be more than happy to assist you. What's more, we also may join in your projects and invite you to ours. We cordially invite you to collaboration and implementation of joint creative projects! 

Our e-mail address is: fundusze.kwp@ra.policja.gov.pl.

Kindest regards!

Assistance Funds Team, Regional Police Headquarters in Radom

Powrót na górę strony