KPP w Grójcu

Data publikacji 24.07.2020

Wydział Kryminalny

 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego - nadkom. Tomasz Witkowski

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego - nadkom. Jarosław Janczewski

 

Referat Dochodzeniowo-Śledczy

Referat Operacyjno-Rozpoznawczy 

Referat do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

Zespół Techniki Kryminalistycznej

 

Wydział Prewencji

 

Naczelnik Wydziału Prewencji - podinsp. Paweł Korczak

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji - p.o. kom. Piotr Strulak

 

Rewir Dzielnicowych Kierownik Rewiru Dzielnicowych - asp. sztab. Jarosław Pietrzak

Ogniwo Patrolowo – Interwencyjne Kierownik - asp. Paweł Słonecki

 

Zespół do spraw Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych

Zespół Dyżurnych KPP Grójec

Zespół do spraw Organizacji Służby i Zarządzania Kryzysowego

Zespół Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii

 

Wydział Ruchu Drogowego

 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego - podinsp. Radosław Kaczmarek

Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego - kom. Michał Prokopczyk

 

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych

 

nadkom. Agnieszka Wójcik

 

Jednoosobowe stanowisko ds. skarg i wniosków

 

podinsp. Katarzyna Durman

 

Jednostki w terenie podległe KPP w Grójcu

 

Komisariat Policji w Warce

ul. Polna 4a,

05 - 660 Warka

tel. 47 702 65 00

Komendant Komisariatu Policji w Warce - kom. Paweł Lewandowski

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Warce -  asp. sztab. Janusz Bogdański

 

Posterunek Policji w Błędowie

ul. Nowy Rynek 13,

05 - 620 Błędów

tel. 47 702 63 50

Kierownik PP w Błędowie - asp. sztab. Michał Kowalczyk

 

Posterunek Policji w Chynowie

ul. Główna 67,

05 - 650 Chynów

tel. 47 702 63 81

Kierownik PP – asp. Magdalena Ejmocka

 

Posterunek Policji w Mogielnicy

ul. Mostowa 27,

05 - 640 Mogielnica

tel. 47 702 63 10

Kierownik PP w Mogielnicy – asp. sztab. Paweł Bedyński

 

Posterunek Policji w Nowym Mieście nad Pilicą 

ul. Warszawska 16,

26 - 420 Nowe Miasto nad Pilicą

tel. 47 702 63 40

Kierownik PP w Nowym Mieście - p.o. mł. asp. Krzysztof Lechowski 

 

Punkt Przyjęć Dzielnicowych w Belsku Dużym, ul. J. Kozietulskiego 4, 05 - 622 Belsk Duży

Punkt Przyjęć Dzielnicowych w Goszczyn, ul. Warszawska 45, 05 - 610 Goszczyn

Punkt Przyjęć Dzielnicowych w Jasieńcu, ul. Warecka 42,05 - 604 Jasieniec                

Punkt Przyjęć Dzielnicowych w Pniewach, Pniewy 2, 05 - 652 Pniewy

                     

Pracownicy Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu.

 

Zespół Kadr i Szkolenia.  

Zespół Prezydialny.

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

Zespół Statystyki Przestępczości.

Zespół Wspomagający KP w Warce – sekretariat.

Zespół Wspomagający KPP w Grójcu.

 

Powrót na górę strony