Skargi i wnioski

SKARGI I WNIOSKI

Data publikacji 07.12.2016

Skarga powinna zawierać - imię i nazwisko skarżącego, - dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania), - dokładny opis zdarzenia.

UWAGA! Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) "Skargi i wnioski,  które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".

 

W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są w dni robocze przez:

Komendanta Powiatowego Policji w Grójcu lub wyznaczonego przez niego Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Grójcu, w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 17.00.

Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Powiatowej Policji w Grójcu przy ul. Brzozowej 108.

Wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę tel. 47 702 62 00 lub 47 702 62 01.

 

Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Grójcu

ul. Brzozowa 108

05-600 Grójec 

telefaksem przesyłać na numer:
47 702 62 45

 

Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres:

kppgrojec@ra.policja.gov.pl

Warunkiem załatwienia takiej skargi jest podanie adresu pocztowego do korespondencji, nie ma możliwości przesłania odpowiedzi pocztą elektroniczną

Powrót na górę strony