Aktualności

KONTYNUACJA WSPÓŁPRACY

Data publikacji 13.01.2017

Komendant Miejski Policji w Ostrołęce oraz Dyrektor II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika kontynuują współpracę. Na początek odbył się wykład, w którym uczestniczyli uczniowie klas mundurowych.

Komendant Miejski Policji w Ostrołęce - mł. insp. dr Rafał Kubicki i Dyrektor II Społecznego Liceum Ogólnokształcącym im. Toniego Halika w Ostrołęce - mgr. Adam Ochenkowski podpisali „Umowę Patronacką”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w dniu 11 stycznia 2017 roku. Wzięli w nim również udział: uczniowie klas o profilu policyjno-wojskowym II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego.

 

Zarówno mł. insp. dr Rafał Kubicki, jak też mgr. Adam Ochenkowski w swoich wypowiedziach podkreślili wagę podpisanej umowy, która umożliwia, młodzieży z klas o profilu policyjno-wojskowym, uczestnictwo w zajęciach w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce. Zapewnia uczniom niezbędną ilość wykładów prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę Policji oraz umożliwia im udział w akcjach i imprezach organizowanych przez Komendę Miejską Policji w Ostrołęce na rzecz bezpieczeństwa.

 

Kolejnym i równie ważnym etapem spotkania było przedstawienie uczniom i ich opiekunom przez policjantów KMP w Ostrołęce przykładów zagrożeń o charakterze terrorystycznym i sposobów postępowania w przypadku ich zaistnienia.

 

Podkreślić należy, że podpisana Umowa Patronacka i przekazane na spotkaniu informacje przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na terenie Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego oraz dają uczniom możliwość pogłębiania wiedzy i zdobywania praktyki. Kolejne spotkania już niedługo.

 

 

 

mł.asp. Krzysztof Kolator           
Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii

Powrót na górę strony