Aktualności

Współpraca w zakresie edukacji, kultury i profilaktyki

Data publikacji 09.07.2020

Komendant Miejski Policji w Ostrołęce i Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce podpisali dziś porozumienie o współpracy przy realizacji celów i zadań objętych statutową działalnością.

Podinspektor Krzysztof Szymański - Komendant Miejski Policji w Ostrołęce i dr Michał Fajst - Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce podpisali porozumienie o współpracy w sferze edukacji, kultury i profilaktyki.

Dzięki niemu, młodzież studiująca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce, jak również kadra tej szkoły, będzie mogła korzystać z wymiany doświadczeń organizacyjnych, edukacyjnych i metodycznych z naszą komendą.

Porozumienie daje możliwość podejmowania wspólnych działań, dostosowanych do potrzeb naszego miasta i powiatu, realizacji praktyk studenckich w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce,  promocji wspólnych działań oraz organizacji wszelkiego rodzaju przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych  i profilaktycznych.

Na mocy tego porozumienia, jeden z funkcjonariuszy bądź pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, będzie mógł nieodpłatnie odbyć cykl studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja lub wybranych studiów podyplomowych.

Podkreślić należy, że podpisane porozumienie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na terenie Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego oraz daje studentom możliwość pogłębiania wiedzy i zdobywania praktyki.

 

_______________________________

asp. Krzysztof Kolator          
Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

Powrót na górę strony