Aktualności

Debata społeczna

Data publikacji 20.05.2022

Wczoraj odbyła się debata społeczna z mieszkańcami naszego miasta i powiatu. Jej głównym celem oprócz rozmów na tematy związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem było przedstawienie mieszkańcom realizacje wniosków złożonych przez mieszkańców podczas poprzedniej debaty, która miała miejsce 21 października ubiegłego roku.

Wczoraj o godzinie 17:00 w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce rozpoczęła się debata społeczna, w której oprócz mieszkańców uczestniczyli: Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce nadkom. Krzysztof Samul, Starosta Ostrołęcki Pan Stanisław Kubeł, Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej dr. Michał Fajst, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce bryg. Robert Chodkowski oraz Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Pani Małgorzata Radzka oraz policjanci z ostrołęckiej komedny.

Spotkanie rozpoczął Zastępca Komendanta Miejskiego w Ostrołęce, który przedstawił stan bezpieczeństwa na terenie naszego miasta i powiatu. W dalszej części debaty nadkom. Samul  omówił liczne działania profilaktyczne realizowane przez Policję skierowane głównie do seniorów, zaprezentowano także aplikacje, które zdecydowanie zwiększają bezpieczeństwo oraz pozwalają w prosty i łatwy sposób skontaktować się z dzielnicowym. Mowa tu o aplikacjach Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz Moja Komenda.

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce omówił także szczegółowo stan realizacji wniosków, które były zgłaszane przez mieszkańców na poprzedniej debacie, która miała miejsce 21 października ubiegłego roku.

Następnie głos zabrał Starosta Ostrołęcki Pan Stanisław Kubeł, który przedstawił mieszkańcom liczne działania profilaktyczne prowadzone wspólnie z funkcjonariuszami ostrołęckiej policji, a także dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dodatkowo uczestnicy debaty, wypełnili ankiety oceniając, m.in. poziom bezpieczeństwa w miejscu ich zamieszkania.

Po prezentacjach przyszedł czas na chyba najważniejszą części debaty, czyli na dyskusję i pytania od mieszkańców. W jej trakcie rozmawiano na temat  bezpieczeństwa, w tym osób starszych. Omówiono najczęstsze metody działania sprawców w tym zakresie, a także wskazano sposoby na ich unikniecie. Przybliżono m.in. oszustwa metodą na wnuczka ,na policjanta, atak hakerski na konto internetowe, podpisywanie umów oraz właściwe zachowanie w przypadku kontaktów z osobami obcymi, którzy ‘’pukają” do mieszkania seniorów.

Miłym akcentem debaty była także przekazana przez jedną z uczestniczek debaty informacja o dużym zaangażowaniu podczas służby na rzecz osób potrzebujących dzielnicowych z terenu gm. Lelis.   

kom. Tomasz Żerański
KMP Ostrołęka

Powrót na górę strony