Aktualności

Wyniki policyjnych działań "Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego” na terenie Ostrołęki i powiatu. Dziś w trosce o bezpieczeństwo zarówno kierujących, jak i niechronionych zostaną przeprowadzone kolejne działania w tym zakresie.

Data publikacji 02.06.2017

W środę policjanci z Ostrołęki przeprowadzili działania "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Funkcjonariusze reagowali na wykroczenia popełniane przez pieszych i rowerzystów oraz kierowców stwarzających zagrożenie dla tej grupy uczestników ruchu drogowego. Działania te mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym - zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych.

Akcja rozpoczęła się o 6.00 i była realizowana do późnych godzin wieczornych. W ramach działań funkcjonariusze ostrołęckiej „drogówki” zwracali uwagę, m.in. na zachowania kierowców w stosunku do pieszych. Bacznie też przyglądali się "niechronionym’’, czy przestrzegają zasad przepisów ruchu drogowego. Tego typu działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Niestosowanie się do znaków drogowych i sygnalizacji świetlnych to najczęstsze wykroczenia, jakie popełniają piesi. Kolejne to przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Policjanci zwracali również uwagę na rowerzystów. Ta grupa uczestników ruchu drogowego bardzo często zapomina, że niedozwolone jest przejeżdżanie rowerami przez przejścia dla pieszych a chodnikiem można jeździć tylko w kilku, wyjątkowych określonych przepisami przypadkach.  

Wyniki przeprowadzonych działań, to 34 ujawnionych wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami, 4 z nich polegały na nieprawidłowym przejeżdżaniu przejść dla pieszych.

Funkcjonariusze odnotowali także wykroczenia popełnianie przez rowerzystów i pieszych. 26 pieszych przechodziło przez jezdnię w miejscach zabronionych. Jeśli chodzi o rowerzystów, to trzech z nich popełniło wykroczenia polegające na przejeżdżaniu przejść dla pieszych.

Przypominamy, że główne przyczyny wypadków spowodowanych przez pieszych to:
- nieostrożne wejście na jezdnię (ponad połowa wszystkich wypadków spowodowanych przez pieszych),
- przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym,
- wejście na jezdnię zza pojazdu.

    Pieszy w starciu z pojazdem jest na przegranej pozycji. Konfrontacja niechronionego uczestnika ruchu drogowego z samochodem, w najlepszym wypadku skończy się dla niego ogólnymi potłuczeniami ciała.

Za każdym razem zbliżając się do przejść dla pieszych powinniśmy zejść z roweru i go przeprowadzić. Takie zachowanie z pewnością zwiększy nasze bezpieczeństwo.

 

Piesi nawet na oznakowanych przejściach dokładnie powinni ocenić odległość zbliżającego się pojazdu i brać pod uwagę fakt, że nie zatrzyma się on  w miejscu.

 

Do kierowców zwracamy się z prośbą o wzmożoną uwagę i skupienie podczas zbliżania się do przejść dla pieszych.

Dziś od godziny 6:00 zostaną przeprowadzone ponowne działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa ,,NURD”.

 

 

mł. asp. Tomasz Żerański

KMP Ostrołęka

 

Powrót na górę strony