Aktualności

Dzielnicowy z Myszyńca wyróżniony

Data publikacji 02.12.2022

St. asp. Tomasz Jędrzejczyk został wyróżniony przez Urząd Gminy i Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu za ponadprzeciętne zaangażowanie się w kampanię „Biała Wstążka". Wyróżnienie przyznawane jest mężczyznom aktywnie działającym przeciwko przemocy wobec kobiet.

Policjanci z Komendy Miejskiej w Ostrołęce bardzo angażują się w walkę z problemem przemocy w rodzinie, jednak bez pomocy innych osób: sąsiadów, dalszej rodziny,  znajomych, czy też innych instytucji pomocowych nie jest możliwa odpowiednio szybka reakcja na krzywdę. Każdy sygnał otoczenia, że w rodzinie dzieje się coś złego, jest bardzo ważny – przerwanie zmowy milczenia, może pomóc uniknąć tragedii.

Każdej doby ostrołęccy policjanci skutecznie pomagają ofiarom przemocy domowej. Dzięki ich działaniom osoby podejrzane o jej stosowanie są zatrzymywane. W zdecydowanej większości takich przypadków policjanci izolują osoby dotknięte przemocą od sprawcy przemocy, w sytuacjach gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników.

 Żeby pomoc była skuteczna funkcjonariusze wydają takiej osobie nakaz niezwłocznego opuszczenia wspólnie zamieszkiwanego lokalu i zakazu zbliżania się do miejsca zamieszkania, bądź osób pokrzywdzonych.

Policjanci z Komisariatu Policji w Myszyńcu w dniach od dnia 25 listopada 2022r brali udział w międzynarodowej kampanii „Biała Wstążka” mającej na celu przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. W jej ramach policjanci przeprowadzili kilkadziesiąt spotkań w szkołach, klubach seniora, oraz podczas osobistych spotkań z mieszkańcami poruszając tematykę przemocy wobec kobiet.

W trakcie spotkań policjanci funkcjonariusze wskazywali procedury, m.in. dotyczące niebieskiej karty oraz organizacje pomocowe w zakresie pomocy ofiarom tego rodzaju przestępczości.

Za ponadprzeciętne zaangażowanie się w prowadzenie kampanii „Biała Wstążka” dzielnicowy z Myszyńca st. asp. Tomasz Jędrzejczyk odebrał z rąk Burmistrza Myszyńca Elżbiety Abramczyk oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Julity Dawid podziękowanie. Pani Burmistrz podziękowała także za włączenie się w kampanię asp. szt. Mariuszowi Ślubeckiemu.

Przypominamy, że ostrołęccy policjanci zawsze stoją po stronie ofiar przemocy domowej. W tego rodzaju sytuacjach bardzo ważna jest również właściwa reakcja otoczenia, rodziny i sąsiadów, aby w porę zapobiec tragedii i przerwać dramat, który trwa w danej rodzinie od wielu lat.

Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Została zainicjowana w 1991 r., przez mężczyzn w Kanadzie i jest kierowana do mężczyzn. W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tysięcy mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet. Obecnie jest ona prowadzona w ponad 55 krajach.

 

kom. Tomasz Żerański
KMP Ostrołęka

 

 

Powrót na górę strony