Aktualności

Debata społeczna w Radomiu

W XI LO im. S. Staszica w Radomiu odbyła się debata społeczna. Tematem rozmów pomiędzy przedstawicielami policji, władz samorządowych oraz społeczeństwem było szeroko rozumiane bezpieczeństwo w naszym regionie. Na pytania mieszkańców naszego miasta odpowiadał m.in. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu kom. Dariusz Szymański.

We wtorek (24.10) w XI L.O im. S. Staszica w Radomiu odbyła się debata społeczna, w której uczestniczyli m.in. Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP z/s w Radomiu podinsp. Agnieszka Guza, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu kom. Dariusz Szymański, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu Anna Ostrowska, a także Leszek Margas Wicestarosta Radomski.

W spotkaniu udział wzięły również władze samorządowe miasta i gmin, a wśród zaproszonych gości byli także przedstawiciele różnych instytucji, służb mundurowych, dyrektorzy szkół, które współpracują z radomską policją i w powiecie radomskim działają na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa. W debacie wzięli również udział mieszkańcy Radomia.

Debatę rozpoczęło wystąpienie Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu, który przedstawił stan bezpieczeństwa na terenie miasta oraz efekty pracy radomskich policjantów.

Podczas debaty Naczelnik Wydziału Prewencji asp.sztab. Krzysztof Jabłonka omówił także nowe narzędzie teleinformatyczne, dzięki któremu każdy z nas może mieć wpływ na swoje bezpieczeństwo - Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przedstawione zostało krok po kroku dodawanie nowych zgłoszeń na wskazanej mapie. Kolejnym punktem podczas spotkania z mieszkańcami było omówienie aplikacji mobilnej ,,Moja Komenda”, dzięki której w szybki sposób możemy skontaktować się   ze swoim dzielnicowym. Aplikacja ta jest całkowicie darmowa i  zawiera wszystkie dane teleadresowe każdej jednostki policji.  

Po prezentacjach przyszedł czas na dyskusję i  pytania od mieszkańców.

 

Wśród zgłaszanych wniosków ze strony mieszkańców było m.in.:

-brak przejścia dla pieszych na ul. Ks. Łukasika w okolicy Urzędu Pracy

-natężenie ruchu pieszych w okolicach targowisk na Struga i Wernera w czwartki i soboty

-organizacja ruchu na kilku ulicach naszego miasta

- zwiększenie patroli na ulicy Waryńskiego

 

Na zakończenie Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu podziękował uczestnikom spotkania za przybycie i udział w debacie. Głównym celem debat jest przede wszystkim poznanie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej, wymiana informacji o aktualnych zagrożeniach, a także wypracowanie wspólnych metod działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

 

Zgodnie z obietnicą organizatorów spotkania żadna uwaga dotycząca poprawy bezpieczeństwa, będącą w kompetencji obecnych przedstawicieli służb i instytucji nie pozostanie bez odpowiedzi i podjęcia stosownych działań.

 

Kom. Dariusz Szymański zapewnił, że wszystkie sugestie i postulaty mieszkańców dotyczące poprawy bezpieczeństwa będą analizowane, a następnie realizowane przez policjantów podczas codziennej służby.

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i udział w debacie.

 

Justyna Leszczyńska

Powrót na górę strony