Aktualności

Debata społeczna

W XI LO im. S. Staszica w Radomiu odbyła się debata społeczna. Tematem rozmów pomiędzy przedstawicielami policji, władz wojewódzkich i samorządowych oraz społeczeństwem było szeroko rozumiane bezpieczeństwo w naszym regionie. Na pytania mieszkańców naszego miasta odpowiadał m.in. Komendant Miejski Policji w Radomiu podinsp. Piotr Kostkiewicz.

We wtorek (29.11) w XI L.O im. S. Staszica w Radomiu odbyła się debata społeczna, w której uczestniczył Komendant Miejski Policji w Radomiu podinsp. Piotr Kostkiewicz, Sekretarz Miasta Rafał Czajkowski , a także Leszek Margas Wicestarosta Radomski.

W spotkaniu udział wzięły również władze samorządowe miasta i gmin, a wśród zaproszonych gości byli także przedstawiciele różnych instytucji, służb mundurowych, które współpracują z radomską policją i w powiecie radomskim działają na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa. W debacie wzięli również udział mieszkańcy Radomia.

Debatę rozpoczęło wystąpienie Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu, który przedstawił stan bezpieczeństwa na terenie miasta oraz efekty pracy radomskich policjantów.

Po jego wystąpieniu mieszkańcy mieli okazję wymienić swoje spostrzeżenia, wnioski i uwagi w zakresie bezpieczeństwa. Przedstawili również uwagi na temat pracy Policji. Podczas debaty poruszano przede wszystkim tematykę bezpieczeństwa osób starszych, stąd tak liczna obecność na sali seniorów, w tym z uniwersytetu trzeciego wieku oraz bezpieczeństwa młodzieży dlatego w spotkaniu wzięły udział klasy mundurowe.

Uczestnicy debaty mieli także okazję za pomocą anonimowej ankiety wyrazić swoje zdanie na temat samego spotkania. Policjanci rozdawali poradniki dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ulotki profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa.

Na zakończenie Komendant Miejski Policji w Radomiu podziękował uczestnikom spotkania za przybycie i udział w debacie. Głównym celem debat jest przede wszystkim poznanie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej, wymiana informacji o aktualnych zagrożeniach, a także wypracowanie wspólnych metod działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

Zgodnie z obietnicą organizatorów spotkania żadna uwaga dotycząca poprawy bezpieczeństwa, będącą w kompetencji obecnych przedstawicieli służb i instytucji nie pozostanie bez odpowiedzi i podjęcia stosownych działań.

Komendant zapewnił, że wszystkie sugestie i postulaty mieszkańców dotyczące poprawy bezpieczeństwa będą analizowane, a następnie realizowane przez policjantów podczas codziennej służby.

Justyna Leszczyńska

Powrót na górę strony