Aktualności

Debata ewaluacyjna w Przytyku

Data publikacji 24.04.2018

23 kwietnia w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Przytyku odbyła się debata ewaluacyjna z udziałem władz samorządowych oraz mieszkańców. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu realizacji wniosków zgłoszonych na debacie gminnej z dnia 17 października 2017 r. dotyczących bezpieczeństwa, Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda.

W Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Przytyku odbyło się spotkanie dotyczące stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Przytyk. Podczas spotkania na pytania odpowiadali przedstawiciele policji, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu nadkom. Dariusz Szymański, Komendant Komisariatu Policji w Zakrzewie  asp. Bogdan Waniak oraz Kierownik Posterunku Policji w Przytyku asp. sztab. Rajmund Kapusta.

W  debacie udział wzięli również: Wójt Gminy Przytyk,  Wice Przewodnicząca Rady Gminy Przytyk Barbara Olszak, Ekspert z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatura w Radomiu Paweł Sagan, dyrektorzy szkół z terenu gminy, radni, sołtysi oraz mieszkańcy gminy.

Podczas poniedziałkowego spotkania  omówiono realizację wniosków z debaty społecznej z dnia 17 października 2017 r. W dalszej kolejności zaprezentowano dane statystyczne dotyczące przestępstw kryminalnych, przemocy w rodzinie, zdarzeń drogowych zaistniałych na terenie gminy oraz przedstawiono nowe, ważne dla budowania bezpieczeństwa lokalnego narzędzia, jakimi są: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i darmowa aplikacja Moja Komenda.
Na zakończenie debaty Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu nadkom. Dariusz Szymański podkreślił jak ważna jest aktywna współpraca ze społeczeństwem w dziedzinie budowania bezpieczeństwa lokalnego i podziękował uczestnikom za udział w spotkaniu.

asp. sztab. Kamila Adamska

 

Powrót na górę strony