Aktualności

Debata ewaluacyjna w Radomiu

W Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu odbyła się debata społeczna zorganizowana przez Komendę Miejską Policji w Radomiu. Tematem rozmów pomiędzy przedstawicielami policji, władz wojewódzkich i samorządowych oraz społeczeństwem było szeroko rozumiane bezpieczeństwo w naszym regionie.

W środę (27.06) w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu odbyła się debata społeczna, w której uczestniczył m.in. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu nadkom. Dariusz Szymański oraz Sekretarz Miasta Radomia Michał Michalski, a także Leszek Margas Wicestarosta Radomski.

W spotkaniu udział wzięły również władze samorządowe miasta i gmin, a wśród zaproszonych gości byli także przedstawiciele różnych instytucji, służb mundurowych, które współpracują z radomską policją i w powiecie radomskim działają na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Monika Wziątek -Kaim - Zastępca Kierownika Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, Aneta Niesłuchowska-Paluch – Wiceprezes Sądu Rejonowego w Radomiu, Sławomir Figarski – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony w Radomiu, Paweł Dziewit -Wójt Gminy Gózd, Marcin Gierczak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, Witold Barwicki – Zastępca Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Radomiu. Nie zabrakło także przedstawicieli służb mundurowych współpracujących z policją, m.in. Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu st.bryg. Sławomir Podsiadły, Dyrektor Aresztu Śledczego w Radomiu kpt. Andrzej Rodak i jego zastępca mjr Sławomir Życzyński oraz Komendant Straży Miejskiej w Radomiu Edmund Nowocień i jego zastępca Grzegorz Sambor. W debacie wzięli udział także mieszkańcy Radomia.

Debatę rozpoczęło wystąpienie Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu, który przedstawił stan bezpieczeństwa na terenie miasta oraz efekty pracy radomskich policjantów.

Podczas debaty Naczelnik Wydziału Prewencji asp.sztab. Krzysztof Jabłonka omówił także nowe narzędzie teleinformatyczne, dzięki któremu każdy z nas może mieć wpływ na swoje bezpieczeństwo - Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przedstawione zostało krok po kroku dodawanie nowych zgłoszeń na wskazanej mapie. Kolejnym punktem podczas spotkania z mieszkańcami było omówienie aplikacji mobilnej ,,Moja Komenda”, dzięki której w szybki sposób możemy skontaktować się ze swoim dzielnicowym. Aplikacja ta jest całkowicie darmowa i zawiera wszystkie dane teleadresowe każdej jednostki policji.

Uczestnicy debaty mieli także okazję za pomocą anonimowej ankiety wyrazić swoje zdanie na temat samego spotkania.

Głównym celem debat jest przede wszystkim poznanie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej, wymiana informacji o aktualnych zagrożeniach, a także wypracowanie wspólnych metod działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

Justyna Leszczyńska

Powrót na górę strony