Aktualności

Policyjne ćwiczenia sztabowe

Data publikacji 15.09.2022

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Radomiu wzięli udział w ćwiczeniach sztabowych „RADOM 2022”, które zostały przeprowadzone na terenie PSP nr 23 w Radomiu przy Gajowej 60. Ich celem było osiągnięcie wyższych stanów gotowości obronnej oraz sprawdzenie koordynacji działań różnych służb na wypadek zewnętrznego zagrożenia państwa.

W dniach 14-15 września 2022 roku na terenie należącycm do PSP nr 23 w Radomiu przy ulicy Gajowej 60 zorganizowano ćwiczenia obronne „Radom 2022”. Samorząd ma obowiązek przeprowadzania tego typu ćwiczeń raz na trzy lata. W tegorocznych udział wzięli policjanci Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że przy ulicy Gajowej znajduje się obiekt użyteczności publicznej przystosowany do przyjęcia osób ewakuowanych. Wśród tych osób jest męźczyzna, który w plecaku posiada materiały wybuchowe, a na widok funkcjonariuszy zaczyna uciekać w kierunku pobliskich domów jednorodzinnych. W działaniach mających na celu odparcie ataku uczestniczyły SPPP w Radomiu, a także Wojska Obrony Terytorialnej, Straż Pożarna, Straż Miejska oraz Pogotowie Ratunkowe.

Trening sztabowy daje doskonałą sposobność do doskonalenia indywidualnych i zespołowych umiejętności ćwiczących. Taka forma pozwala na sprawdzenie praktycznych umiejętności indywidualnych w zakresie wykonywania obowiązków na swoich stanowiskach funkcyjnych i oceny sytuacji taktycznej. Ważnym elementem, podczas tego typu treningów jest stworzenie odpowiednich warunków, jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych.

W czasie ćwiczeń niezwykle odpowiedzialne zadanie spoczywało na policjantach z KMP w Radomiu oraz grupy alarmowej z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Radomiu. Kiedy dyżurny z KMP w Radomiu zostaje powiadomiony o zaistniałym zdarzeniu natychmiast zgodnie z procedurami powiadamia odpowiednie służby i wysyła na miejsce patrole policji. Policyjny patrol z KMP w Radomiu podjeżdża na miejsce zdarzenia, podejmuje natychmiastowe działanie i informuje o całej zaistniałej sytuacji oficera dyżurnego KMP w Radomiu. Policjanci współpracując z Wojskami Obrony Terytorialnej dążą do zapewnienie bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia. W tym samym czasie na miejsce zdarzenia zostają zadysponowane zespoły ratownictwa medycznego Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy natychmiast przystępują do czynności ratujących życie. Pojawia się informacja, że mężczyzna z niebezpiecznymi materiałami przemieszcza się w kierunku budynku użyteczności publicznej. Na ulicach miasta trwają działania pościgowe za uzbrojonym napastnikiem. Oficer Dyżurny KMP w Radomiu podejmuje natychmiastową decyzję o skierowanie na miejsce grupy alarmowej pododdziału SPPP w Radomiu. Uzbrojony uciekinier zostaje namierzony przez nich w okolicy ul. Góralskiej. Zostaje podjęty za nim pościg a następnie napastnik zostaje obezwładniony. W trakcie wykonywania czynności przez policjantów okazuje się, że zatrzymany to cudzoziemiec, który miał dokonać zamachu z użyciem broni palnej w obiekcie użyteczności publicznej, w którym czasowo przebywa ludność ewkuowana z terenów zagrożonych działaniami wojennymi. Następnie w eskorcie SPPP w Radomiu zatrzymany męźczyzna zostaje przewieziony do jednostki.

Ćwiczenia odbywały się pod czujnym okiem kierownictwa radomskiej komendy. Pokaz służb obserwował Komendant Miejski Policji w Radomiu insp. Konrad Krakowiak, Naczelnik Wydziału Sztab Policji KMP w Radomiu nadkom. Mariusz Staszowski oraz Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Radomiu kom. Paweł Lenarcik.

Autor: mł. asp. Karolina Krawczyk

Powrót na górę strony