Aktualności

Debata Młodzieżowa 2023 - Stop hejt i cyberprzemocy

Data publikacji 11.05.2023

Dzisiaj w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy, odbyła się Debata Młodzieżowa 2023 na temat zjawiska hejtu i mowy nienawiści skierowana do młodzieży, pedagogów szkolnych, psychologów, oraz dyrekcji. Jej głównym celem było uświadomienie, jakim zagrożeniem jest hejt, jak przeciwdziałać oraz jak sobie radzić z mową nienawiści.

Dzisiaj (11.05) odbyła się Debata Młodzieżowa 2023 na temat zjawiska hejtu, mowy nienawiści i cyberprzemocy w której udział wzięli funkcjonariusze Wydziału Prewencji i Wydziału Patrolowo - Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Spotkanie zainaugurowane zostało przez Komendę Miejską Policji w Radomiu wspólnie z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Wierzbicy. Na początku debaty Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy Pani Agnieszka Ankurowska powitała młodzież rozpoczynając debatę. Następnie st. post. Marta Wziątek wprowadziła zebranych w tematykę spotkania i przypomniała o alternatywnych sposobach komunikacji z Policją za pomocą aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz Moja Komenda. Po krótkim wprowadzeniu głos zabrała mł. asp. Karolina Krawczyk, która omówiła prezentację multimedialną dotyczącą hejtu oraz mowy nienawiści w wymiarze konsekwencji prawnych i społecznych. Policjantka opowiedziała jak hejt wpływa na rozwój człowieka i jakie mogą być jego skutki w dalszym życiu. Młodzież podczas debaty chętnie zadawała pytania i opowiadała o swoich indywidualnych przeżyciach w oparciu o hejt i mowę nienawiści. Na koniec spotkania głos zabrał mł. asp. Wojciech Gryzło, który opowiedział młodzieży ciekawostki z współpracy z psem policyjnym. Debata była podsumowaniem zdiagnozowanych potrzeb, związanych z zagrożeniami płynącymi z hejtu oraz mowy nienawiści, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję, bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

 

Na zakończenie debaty, uczestnicy wypełnili anonimowe ankiety ewaluacyjne, w których ocenili jakość przeprowadzonego spotkania oraz wskazali tematykę, która powinna być poruszona  w trakcie kolejnych spotkań.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację debaty oraz uczestnikom za obecność, aktywny udział oraz przyjazną atmosferę w trakcie spotkania!

 

 

 

st. post. Marta Wziątek

 

Powrót na górę strony