Aktualności

Radomskie obchody Święta Policji

Data publikacji 17.07.2023

Tegoroczne obchody Święta Policji odbyły się 14 lipca. Msza święta w kościele pw. św. Stanisława Biskupa, poprzedzona została uroczystym złożeniem wieńca przy pomniku Grobu Nieznanego Żołnierza. Oficjalna część obchodów odbyła się na placu przed budynkiem komendy. W wydarzeniu udział wzięła kadra kierownicza mazowieckiej oraz radomskiej Policji, parlamentarzyści, przedstawiciele władz lokalnych i zaprzyjaźnionych służb oraz organizacji współpracujących z radomską komendą.

Przed uroczystościami, szefowie mazowieckich i radomskich policjantów, pod przewodnictwem nadinsp. Waldemara Wołowca złożyli kwiaty przed pomnikiem Grobu Nieznanego Żołnierza przy Kościele Garnizoniowym.

Obchody rozpoczęła msza święta w intencji wszystkich policjantów i pracowników Policji, koncelebrowana przez ks. Jarosława Rożka Kapelana Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu i ks. ppłk Łukasza Józefa Hubacza. O piękną oprawę muzyczną uroczystego nabożeństwa zadbała Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Obrony Terytorialnej pod dowództwem kapelmistrza st. chor. sztab. Tomasza Chwalińskiego.

Po mszy na placu przed radomską komendą zgrupował się pododdział biorący udział w wydarzeniu, gdzie dowódca uroczystości nadkom. Mariusz Staszowski Naczelnik Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu złożył meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldmarowi Wołowcowi o gotowości do uroczystego apelu z okazji radomskich obchodów Święta Policji. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odśpiewaniu hymnu narodowego, Komendant Miejski Policji w Radomiu insp. Konrad Krakowiak przywitał zaproszonych gości.

W uroczystościach wzięli również udział posłowie na Sejm RP, Dyrektor Ministerstwa Obrony Narodowej, parlamentarzyści Ziemi Radomskiej, samorządowcy, prokuratorzy oraz przedstwiciele służb Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Służby Wieziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Lasów Państwowych i Ochotniczej Straży Pożarnej, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezleżnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa mazowieckiego oraz przedstawiciele NSZZ Solidarność Funkcjonariuszy i Pracowników Policji.

Ważnym punktem dzisiejszych obchodów było wręczenie odznaczeń państwowych, resortowych, a także aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne.

Wyróżnienia i akty mianowania wręczyli nadinsp. Waldemar Wołowiec Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu oraz insp. Konrad Krakowiak Komendant Miejski Policji w Radomiu. 

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nadano odznaki Zasłużony Policjant. Złotą odznaką wyróżniono 2 funkcjonariuszy radomskiej Policji, nadkom. Macieja Spadło Komendanta III Komisariatu Policji w Radomiu oraz podkom. Sebastiana Marciniaka oficera Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. 

Medal za Zasługi dla Policji decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał prof. dr hab. Sławomir Bukowski Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom radomskiej komendy za pełną poświęcenia służbę i pracę, za skuteczność, zaangażowanie i ciągłą gotowość do realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców pow. radomskiego. - To dla mnie ogromny zaszczyt, że w zarządzanym przeze mnie garnizonie Policji jest właśnie radomska komenda, w której pełni służbę profesjonalna kadra. Wasza praca jest ważna, niezwykle trudna, niebezpieczna i odpowiedzialna. Dziękuję wam za to poświęcenie.

Za trud i poświęcenie w codziennej służbie, radomskim policjantom podziękował również Komendant Miejski Policji insp. Konrad Krakowiak. Serdecznie gratulował mianowanym na wyższe stopnie służbowe oraz wszystkim, którzy otrzymali odznaczenia i wyróżnienia. -Pragnę wyrazić swoje głębokie uznanie dla Państwa profesjonalizmu i poświęcenia z jakim dbają Państwo o bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Radomskiej. Podejmowane przez Państwa czynności, często w bardzo trudnych i ryzykownych warunkach, zasługują na szczególne uznanie. 

W imieniu Radosława Witkowskiego, Prezydenta Radomia, list gratulacyjny skierowany do radomskich policjantów odczytał Michał Michalski - Sekretarz Miasta Radomia.

Podziękowania dla radomskich policjantów złożył także wicestarosta radomski - Krzysztof Kozera. 

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej - Paweł Dycht odczytał list z podziękowaniami kierowanymi do policjantów i pracowników Komendy Miejskiej Policji w Radomiu oraz ich rodzin od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowe j- Wojciecha Skurkiewicza. 

Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu wpłynął również list z podziękowaniami od Stanisława Karczewskiego Senatora RP.

Na zakończenie uroczystości dużym zainteresowaniem wśród osób zgromadzonych na placu cieszył się pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Szkoły im. 72 Pułku Piechoty Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu.

Autor: mł. asp Karolina Krawczyk/Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

 

 

Powrót na górę strony