Aktualności

Wręczenie nagród laureatom projektu "Bezpieczny konsument w cyfrowym świecie"

Komenda Miejska Policji w Radomiu realizuje projekt pn. „Bezpieczny konsument w cyfrowym świecie”, dofinansowywany przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej. W projekcie zorganizowany był konkurs plastyczny, którego laureaci otrzymali nagrody i wyróżnienia podczas konferencji podsumowującej przedsięwzięcie.

Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu jest wydziałem merytorycznym, który realizował projekt „Bezpieczny konsument w cyfrowym świecie”. W dniu 14 grudnia 2023 r. w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Radomiu odbyła się konferencja podsumowująca przedsięwzięcie, połączona z wręczeniem nagród laureatom konkursu plastycznego.

Na wydarzenie zaproszeni zostali nauczyciele-opiekunowie ze szkół podstawowych i średnich wraz
z uczniami, którzy zgłosili się do udziału w przedsięwzięciu, funkcjonariusze i pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Radomiu i Zespołu Funduszy Pomocowych Komendy Wojewódzkiej Policji
z siedzibą w Radomiu oraz lokalne media.

Konferencję uroczyście otworzył Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu, mł. insp. Grzegorz Michorek, który po przywitaniu zaproszonych gości i krótkim przemówieniu zwrócił uwagę m.in. na to jak ważne i nieocenione są działania edukacyjne związane z bezpieczeństwem cyfrowym w obecnych czasach. Następnie głos zabrał Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, który opowiedział o realizowanym projekcie. Podziękował również nauczycielom i uczniom za udział w przedsięwzięciu, trud i inwencję twórczą włożone
w przygotowanie prac plastycznych oraz czynny udział w warsztatach, jakie prowadzili policjanci
w ramach realizacji działań projektowych.

Podczas konferencji odbyło się również uroczyste ogłoszenie wyników konkursu plastycznego, na który wpłynęło blisko 100 prac plastycznych z 10 szkół podstawowych i średnich. Spośród nich Komisja konkursowa wyłoniła 12 prac, które uzyskały najwyższą ilość punktów. Nagrody
w postaci 6 bonów edukacyjnych ufundowanych przez Narodowy Bank Polski oraz 6 kompletów materiałów promocyjnych sponsorowanych przez Komendę Miejską Policji w Radomiu i Komendę Wojewódzką zs. w Radomiu laureatom konkursu oraz autorom wyróżnionych prac wręczył Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu.

Nagrodzeni zostali:

- I miesjce - Jakub Zygmunt z PSP nr 31 im. Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu – nagroda
w postaci bonu podarunkowego w wysokości 500 zł.

- II miejsce - Anna Pająk z Niepublicznego Technikum im. 72 Pułku Piechoty ZDZ w Kielcach nagroda w postaci bonu podarunkowego w wysokości 400 zł

- III miejsce - Oliwia Lament z XI LO im. Stanisława Staszica w Radomiu – nagroda w postaci bonu podarunkowego w wysokości 300 zł.

Wyróżnieni zostali:

- Paulina Borkowicz z Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu – nagroda w postaci bonu podarunkowego w wysokości 200 zł.

- Kacper Zygmunt z PSP nr 31 im. Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu – nagroda w postaci bonu podarunkowego w wysokości 200 zł.

- Maja Woźniak z PSP im. Kornela Makuszyńskiego w Młodocinie Mniejszym – nagroda w postaci bonu podarunkowego w wysokości 200 zł.

- Kinga Gołębiowska z X Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Konarskiego w Radomiu – nagroda w postaci materiałów promocyjnych.

- Julia Sala z PSP im. Orła Białego w Kończycach-Kolonii - nagroda w postaci materiałów promocyjnych.

- Magda Kohut z Niepublicznego Technikum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu, ZDZ w Kielcach - nagroda w postaci materiałów promocyjnych.

- Alicja Fornal z PSP nr 24 im. Kornela Makuszyńskiego w Radomiu - nagroda w postaci materiałów promocyjnych.

- Barbara Dąbrowska z PSP nr 24 im. Kornela Makuszyńskiego w Radomiu - nagroda w postaci materiałów promocyjnych.

- Patrycja Korycka z Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu - nagroda w postaci materiałów promocyjnych.

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy za udział w konkursie,
a wykonane przez nich prace plastyczne zostały
opublikowane w pamiątkowym kalendarzu na rok 2024. Ponadto wszyscy uczniowie, którzy wykonali prace na konkurs otrzymali certyfikaty,
a nauczyciele opiekunowie podziękowania za zaangażowanie w funkcję opiekuna plastycznego i pomoc uczniom w przygotowaniu prac do konkursu plastycznego.

Projekt "Bezpieczny konsument w cyfrowym świecie" jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Celem głównym projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa ekonomicznego dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez wzrost wiedzy
i umiejętności w zakresie właściwych zachowań dotyczących bezpieczeństwa zakupów w sieci - przede wszystkim za pośrednictwem portali oraz platform społecznościowych.

Informację przygotowano w ramach projektu „Bezpieczny konsument w cyfrowym świecie” realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu z Narodowym Bankiem Polskim w ramach edukacji ekonomicznej.

 

 

 • funkcjonariusze Policji wręczający nagrody
 • naszykowane upominki i nagrody dla zwycięzców
 • funkcjonariusze Policji wręczający nagrody
 • kalendarze na 2024 rok z pracami wyróżnionymi w projekcie
 • praca konkursowa
  I miejsce – Jakub Zygmunt – PSP 31 w Radomiu
 • praca konkursowa
  II miejsce – Anna Pająk – ZDZ w Radomiu
 • praca konkursowa
  III miejsce – Oliwia Lament – XI LO w Radomiu
Powrót na górę strony