Aktualności

Debata Młodzieżowa 2024 - o hejcie i cyberprzemocy

Dzisiaj w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy odbyła się ewaluacyjna Debata Młodzieżowa 2024 na temat zjawiska hejtu i cyberprzemocy skierowana do młodzieży, pedagogów szkolnych, psychologów oraz dyrekcji. Jej głównym celem było uświadomienie jakim zagrożeniem jest hejt, jak przeciwdziałać oraz jak sobie radzić ze słowną przemocą.

Dzisiaj (26.02) odbyła się Debata Młodzieżowa 2024 na temat zjawiska hejtu i cyberprzemocy w której udział wzięli funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu i dzielnicowi z Posterunku Policji w Wierzbicy. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Radomiu na czele z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Radomiu. Na początku debaty Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy powitała młodzież rozpoczynając debatę. Następnie dzielnicowi z Posterunku Policji w Wierzbicy wprowadzili zebranych w tematykę spotkania i przypomnieli o alternatywnych sposobach komunikacji z Policją za pomocą aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz Moja Komenda.

Po krótkim wprowadzeniu głos zabrał profilaktyk z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu który omówił prezentację multimedialną dotyczącą hejtu oraz mowy nienawiści w wymiarze konsekwencji prawnych i społecznych. Policjantka opowiedziała jak hejt wpływa na rozwój człowieka i jakie mogą być jego skutki w dalszym życiu. Młodzież podczas debaty chętnie zadawała pytania i opowiadała o swoich indywidualnych przeżyciach w oparciu o hejt i mowę nienawiści. Następnie głos zabrał Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Radomiu, który przestrzegł młodzież przed zakupami w internecie.

Na zakończenie debaty, uczestnicy wypełnili anonimowe ankiety ewaluacyjne, w których ocenili jakość przeprowadzonego spotkania oraz wskazali tematykę, która powinna być poruszona  w trakcie kolejnych spotkań.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację debaty oraz uczestnikom za obecność, aktywny udział oraz przyjazną atmosferę w trakcie spotkania!

 

Autor: sierż. Marta Wziątek / WP KMP Radom

  • plakat promujący
  • młodzież wypełniająca ankiety
  • funkcjonariusze policji z powiatowym rzecznikiem konsumentów
Powrót na górę strony