Kierownictwo

Kierownictwo

Data publikacji 28.11.2016
 

 

Komendant Miejski Policji w Radomiu

insp. Konrad Krakowiak

Służbę w Policji rozpoczął w 2001 roku.

Jest absolwentem Politechniki Radomskiej.

Egzamin oficerski złożył w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

 

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Zastępca Naczelnika Wydziału do Walki z Korupcją KWP z/s w Radomiu
 • Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP z/s w Radomiu
 • Od 24 maja 2021 r. Komendant Miejski Policji w Radomiu.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę,
 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”,
 • Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant”,
 • Złota Odznaka „Zasłużony Policjant”.
 

 

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu

nadkom. Piotr Banaszkiewicz

Służbę w Policji rozpoczął w 1998 roku.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie.

Egzamin oficerski złożył w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

 

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Referatu w Zespole Dochodzeniowo-Śledczym Komisariatu Policji II w Radomiu
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji II w Radomiu
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu
 • Zastępca Komendanta Komisariatu Policji III w Radomiu
 • Komendant Komisariatu Policji I w Radomiu
 • Od 1 listopada 2022 r. I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”,
 • Złota Odznaka Policjanta Służby Kryminalnej.

 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu

mł. insp. Grzegorz Michorek

Służbę w Policji rozpoczął w 1998 roku.Jest absolwentem Politechniki Radomskiej.

Egzamin oficerski złożył w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

 

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego w Komendzie Powiatowej Policji w Końskich
 • Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego w Komendzie Powiatowej Policji w Końskich
 • Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w Komendzie Powiatowej Policji w Końskich
 • Od 23 lipca 2021 r. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę,
 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”.

 

 
Powrót na górę strony