Bezpieczne Ferie - Biernośc zabija, reaguj!

Bezpieczne Ferie - Biernośc zabija, reaguj!

Data publikacji 31.12.2022

Akcja profilaktyczna ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, aby każdy z nich dotarł bezpiecznie do celu swojej podróży na zimowy wypoczynek.

Rozpoczęły się ferie zimowe będące dla dzieci i młodzieży czasem odpoczynku. W tym okresie należy spodziewać się na drogach wzmożonego ruchu autokarowego i samochodowego związanego z wyjazdami.

Niezależnie od środka komunikacji podróż powinna być dla wszystkich bezpieczna. Policjanci ruchu drogowego będą monitorowali płynność ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych i drogach dojazdowych do miejsc zimowego wypoczynku. Skoncentrują swoje działania zarówno na pilnowaniu porządku i bezpieczeństwa, jak i udzielaniu uczestnikom ruchu wszelkiej pomocy.

Szczególną uwagę zwrócą na przestrzeganie przez kierujących dozwolonych limitów prędkości, a także sposób przewożenia pasażerów oraz stan techniczny pojazdów.

Mundurowi nie będą pobłażliwi dla tych, którzy rażąco naruszają przepisy. Niezależnie od pokonywanej odległości, kierujący powinien zawsze prowadzić pojazd tak, aby nie powodować zagrożenia dla innych uczestników ruchu.

Ważnym elementem troski o bezpieczeństwo są kontrole autobusów wiozących dzieci i młodzież na zimowy wypoczynek.

W Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowany został wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów na terenie każdego województwa.

Można go znaleźć pod linkiem Wykaz punktów kontroli autobusów – ferie 2022

Sprawdzenia będą przede wszystkim obejmowały stan techniczny autobusu i jego wyposażenie, uprawnienia kierującego oraz jego stan trzeźwości.

Dodatkowo policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Radomiu będą przeprowadzali spotkania profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą dotyczące bezpieczeństwa na drodze oraz śnieżnego dekalogu czyli jak zachować się na stoku.

 

Autor: sierż. szt. Dorota Wiatr-Kurzawa/WRD KMP w Radomiu

Powrót na górę strony