Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie działań "NURD"

Data publikacji 16.01.2018

Wyszkowska drogówka podsumowała wczorajsze działania „NURD”. Policjanci zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądali się, czy piesi nie łamali przepisów ruchu drogowego

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego, dlatego też cyklicznie policjanci wyszkowskiej drogówki prowadzą działania pod hasłem "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Podczas całodniowej akcji  mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie kierujących wobec pieszych oraz zgodne z przepisami poruszanie się pieszych na oznakowanych przejściach, korzystanie z elementów odblaskowych, a także stosowanie się do sygnalizacji świetlnej.

Bilans wczorajszych działań to 22 ujawnione wykroczenia, w tym 4 popełnione przez kierowców. Sprawcami pozostałych wykroczeń byli piesi, aż w 14 przpadkach dotyczyły one przechodzenia przez jezdnię w miejscach niedozwolonych.

Poczas działań policjanci apelowali głównie do pieszych, aby w trosce o własne bezpieczeństwo zachowywali wyjątkową rozwagę na drodze oraz używali elementów odblaskowych.

Powrót na górę strony