Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Widoczny na drodze – bezpieczny po zmroku”

Data publikacji 26.01.2018

Wyszkowscy policjanci codziennie sprawdzają, czy niechronieni uczestnicy ruchu drogowego stosują się do obowiązujących ich przepisów dotyczących stosowania oświetlenia i elementów odblaskowych. Dzisiaj od rana funkcjonariusze prowadzą wzmożone działania pod nazwą „Widoczny na drodze – bezpieczny po zmroku” i apelują o używanie elementów odblaskowych.

Elementem mającym zdecydowany wpływ na możliwość zaistnienia wypadku drogowego jest brak widoczności pieszych i rowerzystów. Nazbyt często można zaobserwować pieszych, którzy nie oznaczeni w żaden sposób poruszają się po drogach, stwarzając oczywiste zagrożenie dla samych siebie ale także dla kierujących pojazdami. Podobna sytuacja występuje wśród rowerzystów, którzy kierują rowerami niewyposażonymi w wymagane przepisami oświetlenie.

Duża liczba obserwowanych wykroczeń popełnianych przez pieszych i rowerzystów pokazuje, że nadal ignorowane są przez nich przepisy kodeksu drogowego odnoszące się do obowiązku używania elementów odblaskowych lub oświetlenia zewnętrznego. Znaczący jest także fakt uczestniczenia w zdarzeniach drogowych pieszych i rowerzystów znajdujących się w stanie nietrzeźwości, a nawet stwierdzone przypadki leżenia nietrzeźwych pieszych na jezdni

Aby ograniczyć liczbę zdarzeń z niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego i wpłynąc na poprawe bezpieczeństwa wyszkowscy policjanci ruchu drogowego prowadzą dzisiaj wzmożone działania pod nazwą „Widoczny na drodze – bezpieczny po zmroku”. Działania prowadzone są od zmierzchu do godziny 23.00. Podczas akcji policjanci rozdają również elementy odblaskowe.

Powrót na górę strony