Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wzmożone działania BEZPIECZNE PRZEJŚCIE

Data publikacji 15.02.2018

W celu zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu wyszkowskiego oraz w trosce o życie i zdrowie pieszych, rowerzystów i innych uczestników ruchu drogowego w dniu 16 lutego br. policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Wyszkowie przeprowadzą na terenie naszego powiatu wzmożone działania profilaktyczno-prewencyjne pod nazwą "Bezpieczne Przejście". Policjanci zwracać będą szczególną uwagę nie tylko na zachowanie pieszych, ale także kierowców w rejonie przejścia dla pieszych.

Jednym z priorytetowych działań wyszkowskiej Policji jest ograniczenie wypadków drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego m.in. pieszych i rowerzystów. Działania skoncentrowane będą nie tylko na ujawnianiu wykroczeń popełnianych przez pieszych ale również popełnianych przez kierowców względem pieszych. Policjanci skupią się na kontroli rejonu przejścia dla pieszych oznaczonego znakiem „D-6”, miejsce to powinno być traktowane przez wszystkich użytkowników jak obszar bezpieczeństwa dla pieszych. To na wyznaczonym przejściu dla pieszych, pieszy powinien mieć możliwość bezpiecznego przekraczania jezdni. Policjanci przypominają również, że pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem gdy znajduje się na przejściu. Pieszy , zanim wejdzie na przejście musi się upewnić, czy nie nadjeżdża pojazd, a wejście na jezdnię nie wymusi nagłego hamowania auta. Wtargnięcie na jezdnię jest wykroczeniem.


Celem przeprowadzanych działań jest również kształtowanie bezpiecznych zachowań w relacjach kierujący-pieszy.

Najczęściej popełniane wykroczenia popełniane przez pieszych polegają na:

 • wchodzeniu bezpośrednio przed jadący pojazd,
 • zwalnianiu kroku lub zatrzymania się bez uzasadnionej potrzeby,
 • przebieganiu przez jezdnię,
 • niestosowaniu się do wskazań sygnalizacji świetlnej,
 • wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi,

 Główne przewinienia kierujących polegają na:

 • wyprzedzaniu przez kierujących na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi,
 • omijaniu pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się
 • w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
 • nieustąpieniu pieszemu pierwszeństwa na przejściu dla pieszych,
 • niezatrzymaniu się przed sygnalizatorem S-2 (warunkowy skręt w prawo),
 • nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu przy skręcaniu w drogę poprzeczną,
 • nieprawidłowym parkowaniu pojazdów.

Policjanci przypominają również o stosowaniu elementów odblaskowych przez pieszych- przydadzą się nie tylko poza terenem zabudowanym po zmroku, taki element przyda się również w mieście w pochmurny dzień, wtedy zwiększymy swoją widoczność a tym samym bezpieczeństwo. Widoczność i prawidłowe oświetlenie dotyczy również rowerzystów.

 

Powrót na górę strony