Aktualności

Działania "PASY"

Data publikacji 14.03.2018

Jutro na terenie powiatu wyszkowskiego policjanci przeprowadzą akcję pn. „PASY”. Ma ona na celu ograniczenie skutków wypadków drogowych, które wynikają z niezapinania pasów bezpieczeństwa oraz nieużywania urządzeń służących do przewozu młodych pasażerów.

Obowiązek zapinania pasów jest nagminnie łamany przez kierujących oraz pasażerów, którzy nie zdają sobie sprawy, że zapięte pasy bezpieczeństwa mogą często uchronić przed poważnym urazem, utratą zdrowia, a nawet śmiercią w wypadku drogowym. Policjanci w ciągu dnia skontrolują maksymalną ilość samochodów głównie pod kątem wywiązywania się z obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierujących oraz pasażerów. Kontrole drogowe będą obejmowały również aspekt bezpieczeństwa przewozu dzieci, w szczególności prawidłowego użycia fotelików dla dzieci. Celem policyjnej akcji jest też wyrobienie w opinii publicznej przeświadczenia o nieuchronności poniesienia konsekwencji w przypadku niestosowania się do przepisów.

Przypominamy co dzieje się z samochodem i kierowcą w czasie uderzenia w przeszkodę:

- po 0,026 sekundy od początku wypadku zderzak i przód samochodu jest już zgnieciony, a niezapięty pasami kierowca kontynuuje ruch z prędkością 80 km/godz.;

- po 0,039 sekundy kierowca wraz z siedzeniem zostaje uniesiony o 15 cm;

- po 0,044 sekundy uderza klatką piersiową w kierownicę;

- po 0,050 sekundy opóźnienie działające na osobę 80 razy przewyższa masę ciała;

- po 0,068 sekundy ciało kierowcy uderza w deskę rozdzielczą z siłą 6 ton;

- po 0,092 sekundy głowa kierowcy uderza w przednią szybę;

- po 0,100 sekundy, ciało kierowcy po uderzeniu w kolumnę kierownicy, wypada na zewnątrz wybijając przednią szybę – obrażenia powodują śmierć na miejscu!

- po 0,110 sekundy wrak auta zaczyna się cofać;

- po 0,150 sekundy w miejscu wypadku zalega cisza.

(źródło: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego)

Podczas wypadku osoba podróżująca z tyłu, która nie zapięła pasów, może swoim ciężarem ciała, pomnożonym przez prędkość pojazdu, uderzyć tak mocno w przednie siedzenie samochodu, że złamie zagłówek lub wręcz cały fotel zabijając kierowcę albo pasażera z przodu.

Osoby nie korzystające podczas jazdy z pasów bezpieczeństwa, muszą liczyć się z tym, że w razie kontroli policyjnej grozi im mandat karny w wysokości 100 zł oraz 2 punkty karne. Mandat i punkty kierowca otrzyma także w przypadku niedopełnienia obowiązku przewożenia dziecka w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci (150 zł i 3 punkty), a także za przewożenie pasażera niezgodnie z przepisami (100 zł i 4 punkt).

Przepisy Prawa o ruchu drogowym (art.39 ust.1) zwalniają niektóre osoby z obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa. Nakaz ten nie dotyczy:

- osoby mającej orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów;

- kobiety o widocznej ciąży;

- kierującego taksówką osobową podczas przewożenia pasażera;

- instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania;

- policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Inspektora Kontroli Skarbowej, funkcjonariusza celnego i Służby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej;

- funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności służbowych;

- zespołu medycznego w czasie udzielania pomocy medycznej;

- konwojenta podczas przewożenia wartości pieniężnych;

- osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim.

Jak powinny być zapięte pasy bezpieczeństwa:

- muszą przylegać płasko do ciała (skręcony pas może nie wytrzymać napięcia podczas zderzenia i łatwo się zerwać);

- pas powinien być napięty (jeśli pas nie jest napięty, można uderzyć w kierownicę lub szybę zanim pas zadziała);

- górna część pasa powinna być umieszczona blisko szyi, a nie na żebrach (w razie gdyby pas zsunął się poniżej linii żeber, mogą one ulec złamaniu, przebijając jednocześnie płuca i serce);

- dolny pas powinien opinać biodra (jeżeli jest skręcony lub przylega do brzucha, podczas wypadku zmiażdży narządy wewnętrzne).

Powrót na górę strony