Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zachowaj ostrożność na drodze

Data publikacji 13.07.2018

Nasze zachowanie i podejmowane decyzje na drodze mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Nieprzestrzeganie przepisów, nadmierna prędkość, alkohol to główne przyczyny wypadków. Brawura i bezmyślność na drodze często kończą się dramatem - zarówno dla poszkodowanego, jak i sprawcy zdarzenia oraz ich rodzin. Wystarczy tylko przestrzegać przepisów, dostosować prędkość do warunków panujących na drodze, być uprzejmym i cierpliwym, zauważyć innych uczestników ruchu drogowego, a podróż dla nas i naszych pasażerów będzie o wiele bardziej przyjemna i bezpieczna. Nasza kultura osobista tworzy kulturę jazdy i bezpieczeństwa na drodze!

W ciągu pierwszych dziesięciu dni lipca na mazowieckich drogach zginęło 10 osób, tj. o 7 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Do zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym dochodziło na drogach krajowych (4) i na drogach powiatowych (6). Największą liczbę wypadków odnotowano we wtorki (3), piątki (2) i poniedziałki (2). Analizując liczbę zabitych w ujęciu dobowym, należy zauważyć, że najwięcej osób (7) zginęło w godzinach pomiędzy 15.00 a 22.59. Połowa z zaistniałych wypadków miała miejsce poza obszarem zabudowanym. Wg wstępnych danych wszystkie wypadki ze skutkiem śmiertelnym spowodowali kierujący pojazdami – 7 ofiar śmiertelnych tych zdarzeń to właśnie kierujący pojazdami. W zdecydowanej większości, bo w 8 przypadkach na 10, pojazd sprawcy to samochód osobowy. Wstępne dane wskazują, że główną przyczyną tych zdarzeń było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (50% przypadków).

Na podstawie wstępnych danych obejmujących okres od 1 stycznia do 10 lipca widoczny jest wzrost wypadków drogowych o 114 tj. +11,4% i ofiar śmiertelnych o 10 tj. + 8,9%. Jednocześnie wzrostowi uległa liczba ofiar śmiertelnych wśród pieszych i rowerzystów, która na ten moment już jest większa niż za okres pełnych 7 miesięcy roku ubiegłego. Obserwujemy wzrost ofiar śmiertelnych wśród pieszych na przejściu dla pieszych oraz duży wzrost ofiar śmiertelnych wśród rowerzystów poza obszarem zabudowanym.

W związku z tym apelujemy do kierowców o zmniejszenie prędkości i rozważną jazdę. Do pieszych i rowerzystów zwracamy się z prośbą o używanie kamizelek i elementów odblaskowych, które zdecydowanie zwiększają nasze bezpieczeństwo.

Mówiąc o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, to należy podkreślić, że warunki atmosferyczne mają kluczowe znaczenie bez względu na to, czy poruszamy pojazdami, czy jesteśmy pieszymi. Wraz ze zmianą pogody powinniśmy zmienić także styl naszej jazdy. Śliska nawierzchnia, mgła wymagają od nas większej koncentracji i zdrowego rozsądku.

Pamiętajmy, że jednym z podstawowych warunków bezpieczeństwa jest widoczność. Dlatego apelujemy do pieszych i rowerzystów o noszenie kamizelek, innych elementów odblaskowych, lub też latarki, kiedy będziemy się poruszać po drogach. Takie postępowanie z pewnością poprawi nasze bezpieczeństwo.

mł.insp. JACEK MNICH

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu

Powrót na górę strony