Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie działań "NURD"

Data publikacji 08.03.2017

Wczoraj (07.03) wyszkowscy policjanci prowadzili działania „NURD”. Podczas akcji mundurowi zwracali szczególną uwagę na wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

We wtorek (07.03.) w godz. 06.00-22.00 policjanci ruchu drogowego prowadzili na terenie pow. wyszkowskiego działania Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego. Celem akcji była poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Podczas działań funkcjonariusze ujawnili łącznie prawie 70 wykroczeń w tym: 41 popełnionych przez kierujących pojazdami, 26 przez pieszych i 2 przez rowerzystów. Wykroczenia popełnione przez pieszych polegały głównie na przechodzeniu przez jezdnię w miejscach niedozwolonych, głównym grzechem kierujących było przekraczanie dozwolonej prędkości lub parkowanie pojazdu na przejściu dla pieszych oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed nim.

Policyjne działania miały na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz egzekwowanie stosowania się uczestników ruchu do przepisów dotyczących relacji kierujący – pieszy.

Powrót na górę strony