Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kierowco! Nie zastawiaj dróg dojazdowych i pożarowych. Przez twoją "wygodę" do kogoś pomoc może nie dotrzec na czas!

Data publikacji 13.07.2021

Drogi pożarowe, szczególnie te na osiedlach bardzo często bywają nieprzejezdne. Są zastawione ciasno zaparkowanymi samochodami. Taka sytuacja niestety bezpośrednio przekłada się w razie konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej na jej utrudnienie i znaczne opóźnienie a drogi pożarowe nie będą spełniały swej głównej funkcji w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców.

Na przestrzeni lat na terenie naszego miasta, szczególnie w obrębie osiedli mieszkaniowych zauważamy powtarzające się przypadki utrudnień podczas dojazdu interweniujących pojazdów służb ratunkowych do budynków mieszkalnych.

Powyższe sytuacje mogą spowodować wydłużony czas podjęcia interwencji przez ratowników, strażaków, policjantów, co w konsekwencji może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej, właściciel, administrator, zarządca obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany m.in. przygotować budynek do prowadzenia akcji ratowniczej. Wymagania szczegółowe w zakresie dróg pożarowych zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
Zgodnie z powyższym do obiektu budowlanego należy zapewnić drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej o każdej porze roku. Ponadto pomiędzy tą drogą i ścianą budynku nie mogą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników
i drabin mechanicznych.

Za parkowanie na drodze pożarowej właścicielowi pojazdu grozi odholowanie (odpowiednie uprawnienia ma Straż Miejska i Policja) na własny koszt oraz mandat karny za łamanie zakazu parkowania lub postoju. W przypadku pożaru właściciel auta może być pociągnięty do odpowiedzialności za utrudnianie prowadzenia działań ratowniczych, co zagrożone jest nawet karą aresztu i grzywny.

Jeśli nie ma wolnego miejsca parkingowego pod budynkiem, to poszukajmy go dalej, zamiast zastawiać drogi pożarowe i dojazdowe. Jeśli strażacy nie będą w stanie dostać się bezpośrednio pod budynek, to konieczność ustawienie wozu gaśniczego kilkanaście metrów dalej i przeciągnięcie stamtąd węży strażackich, to strata cennych sekund. W razie konieczności użycia samochodu z drabiną mechaniczną strażacy muszą mieć bezpośredni dostęp do budynku. Także w razie interwencji pogotowia, wspomniane kilkanaście sekund jest bardzo ważne, bo lepiej znieść poszkodowanych bezpośrednio do karetki stojącej pod klatką, niż tracić cenny czas na ich niesienie do pojazdu zaparkowanego dalej.
Pamiętajmy, że źle zaparkowany samochód może być przyczyną dłuższego dojazdu służb na miejsce zdarzenia. Powoduje to zwiększenia czasu oczekiwania na pomoc i ratunek. Ten czas może decydować o życiu lub śmierci.

 

kom. Damian Wroczyński

Powrót na górę strony