STRUKTURA WYDZIAŁU

Data publikacji 29.11.2016

NACZELNIK WYDZIAŁU PREWENCJI

podkom. Jarosław Baran

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU PREWENCJI

 kom. Kamil Kotowski

SEKTETARIAT WYDZIAŁU

tel. 47 704 62 13

Zespół Dyzurnych

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Zarządzania Kryzysowego i Operacji Policyjnych

Ogniwo Patrolowo - Interwencyjne

Rewir Dzielnicowych

Zespół Wykroczeń

Zespół do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii

 

Powrót na górę strony