TWÓJ DZIELNICOWY

POSTERUNEK POLICJI W SOMIANCE

Data publikacji 04.04.2018

 

Posterunek Policji w Somiance

Rejon nr 11  

mł. asp. Justyna Mroczkowska  

tel. 519-035-357, 47 704 63 21

dzielnicowy.wyszkow11@ra.policja.gov.pl

 

 

Obejmuje swym działaniem teren administracyjny gminy Somianka

Plan priorytetowy dzielnicowego

Zakładanym celem do osiągnięcia w I półroczu 2023 roku jest zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, a także ograniczenie oraz przeciwdziałanie przestępstwom oraz  wykroczeniom przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, także obyczajności publicznej  w rejonie sklepu w miejscowości Zdziebórz 11a.  Plan zwiera również ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu publicznym.

W związku z powyższym dzielnicowy zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie wskazanego miejsca oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym.

 

Rejon nr 12