Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Narkotyki Dopalacze – Nie Tędy Droga" - debata młodzieżowa w Grójcu

Data publikacji 06.03.2018

Dzisiaj w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec w Grójcu odbyła się powiatowa debata młodzieżowa pn. „Narkotyki, dopalacze - nie tędy droga”. Celem spotkania było zwiększenie poziomu wiedzy wśród uczniów o zagrożeniach, jakie związane są z narkotykami i dopalaczami, jak również kształtowanie świadomości na temat negatywnego wpływu środków odurzających na funkcjonowanie organizmu człowieka oraz skutkach prawnych z tym związanych.

W debacie uczestniczyli nauczyciele i młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu grójeckiego, których było około 150 osób. Spotkanie rozpoczęła Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu Pani Dorota Skalińska, która będąc gospodarzem debaty przywitała zaproszonych gości, tj. Mazowieckiego Kuratora Oświaty Panią Aurelię Michałowską, I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Marka Świczsza, Dyrektora Radomskiej Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty – Krzysztofa Szewczyka, Starosę Powiatu Grójeckiego Pana Marka Ścisłowskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Grójcu nadkom. Roberta Farynę.

Po przedstawieniu zorganizowanym przez młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnycc w Grójcu i prezentacjach omawiających dobre praktyki w zakresie profilaktyki uzaleznień przedstawianych przez uczniów obecnych na debacie, przyszedł czas na prezentacje instytucji. Pierwsza głos zabrała Pani Bożena Janus z Powiatowej Inspekcji Sanitarno Epidemiologicznej w Grójcu, która zaprezentowała rolę sanepidu w walce z narkotykami i dopalaczami na terenie powiatu grójeckiego. Przybliżyła także zebranym, czym są dopalacze i narkotyki oraz jaki jest ich skład i pochodzenie, mówiąc jednoczesnie o zdrowotnych skutkach zażywania narkotyków i dopalaczy. Następnie głos zabrała kom. Agnieszka Wójcik z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu omawiając konsekwencje prawne zażywania narkotyków i dopalaczy. Ostatnim przedstawicielem instytucji był Pan Henryk Zając z Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Grójcu, referując o konsekwencjach psychologicznych zażywania substancji psychoaktywnych.

Po wystąpieniach przedstawicieli instytucji uczniowie mieli możliwość zadawania pytań. Najwięcej było skierowanych do Policji.

/AW

Powrót na górę strony