Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie grójeckiej debaty społecznej dotyczącej bezpieczeństwa

Data publikacji 27.07.2018

Dzisiaj w budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu odbyła się ewaluacyjna debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa mieszkańców powiatu grójeckiego. W debacie udział wzięli przedstawiciele Policji, lokalnych samorządów oraz mieszkańcy. Podczas spotkania omówiono stan bezpieczeństwa na terenie powiatu, jak również zwrócono uwagę na obecne problemy sygnalizowane przez mieszkańców.

Spotkanie poświęcone było analizie bieżącego stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu grójeckiego oraz wymianie informacji o dostrzeganych przez mieszkańców problemach związanych z bezpieczeństwem, zostało zorganizowane przez kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

Po powitaniu uczestników debaty oraz przedstawieniu założeń ewaluacyjnej debaty społecznej i zaplanowanego harmonogramu spotkania, głos zabrał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grójcu mł. insp. Michał Skwarczyński, który omówił osiągnięte efekty i aktualny stan bezpieczeństwa na terenie powiatu grójeckiego w odniesieniu do ubiegłych lat, wybrane działania profilaktyczne realizowane przez funkcjonariuszy w 2018 roku, rolę dzielnicowego i aplikacji „Moja Komenda”, jak również zaprezentował sposób realizacji wniosków zgłoszonych podczas debaty ewaluacyjnej w 2017 roku.

W kolejnym etapie debaty Neczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Paweł Korczak w sposób praktyczny przedstawił działanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Po zakończonych prezentacjach przyszedł czas na dyskusję podczas której uczestnicy zgłaszali swoje spostrzeżenia związane z akcjami dotyczacymi badań stanu trzeźwości kierowców oraz znaków drogowych.

W trakcie spotkania uczestnicy debaty wypełnili anonimowe ankiety dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa oraz oczekiwań wobec Policji. Zebrani na debacie mieszkańcy mieli również okazję do bezpośredniego poznania swojego dzielnicowego.

Zasygnalizowane przez mieszkańców spostrzeżenia niewątpliwie pomogą grójeckim funkcjonariuszom oraz instytucjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo ukierunkować swoje działania celem poprawy szeroko pojętego bezpieczeństwa.

 

KK

Powrót na górę strony