Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o pracy

Data publikacji 21.10.2019

Komenda Powiatowa Policji w Grójcu poszukuje kandydatów na stanowisko starszy technik Wydziału Ruchu Drogowego Wydziału Ruchu Drogowego.

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GRÓJCU

poszukuje kandydatów na stanowisko

starszy technik

Wydziału Ruchu Drogowego Wydziału Ruchu Drogowego

 

umowa na zastępstwo

 

Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)

 

Miejsce wykonywania pracy: KPP Grójec, ul. Brzozowa 108

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  1. Wprowadzanie danych  do bazy Systemu Ewidencji Wypadków  i Kolizji  kart

                               • Mrd-5,

• Mrd- 2,

• informacyjnych dot. wyroków sądowych o sprawach o przestępstwa i wykroczenia drogowe.

  1. Wprowadzanie do policyjnych baz danych następujących dokumentów Wydziału Ruchu Drogowego:

• wniosków o sprawdzenie kwalifikacji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,

• decyzji o skierowaniu kierowców na badania psychologiczne i lekarskie,

• decyzje właściwego organu o cofnięciu lub przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami.

  1. Weryfikacja danych zawartych w otrzymanych wyrokach sądowych z danymi w bazie KSIP oraz niezwłoczne wskazanie braku rejestracji tych zdarzeń.
  2. Wprowadzanie danych z kart pracy policjantów Wydziału Ruchu Drogowego do bazy SESPOL.
  3. Prowadzenie kartoteki manualnej kart rejestracyjnych i informacyjnych przechowywanych w tut. KPP, prowadzenie rejestru kart MRD-5.
  4. Archiwizowanie  wprowadzonych  dokumentów - zgodnie z obowiązującymi unormowaniami prawnymi
  5. Wykonywanie zestawień z baz danych do celów analitycznych.
  6. Powiadamianie służb informatycznych o stwierdzonych  awariach stanowiska komputerowego.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

- wykształcenie: minimum średnie

- doświadczenie zawodowe: 2 lata w pracy biurowej i 1 rok w obsłudze systemów informatycznych ----- obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym

- dokładność

- umiejętność pracy w zespole

- umiejętność analitycznego myślenia

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych – RODO

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kopie świadectw pracy

 

Oświadczenie musi  być podpisane w własnoręcznie, opatrzone aktualną datą. Nie  zwracamy nadesłanych dokumentów.

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert na wskazane stanowisko.

 

Termin składania ofert: 31 października 2019 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:

 Anna Piekut /048/ 668-72-42

Agata Korczak /048/ 668-72-56

Powrót na górę strony