Aktualności

Ślubowanie nowo przyjętych policjantek

Data publikacji 19.11.2020

Wczoraj o godzinie 11.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu odbyła się uroczystość ślubowania policjantek przyjętych do służby. Akty ślubowania nowo przyjętym wręczył podinspektor Wojciech Bednarski, Komendant Powiatowy Policji w Grójcu.

W dniu 18 listopada 2020 roku w budynku Komendy Powiatowej Policji w Grójcu słowa roty ślubowania policjantki wypowiedziały na baczność:

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję:

służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny,

strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,

przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych.

Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Dzień złożenia ślubowania jest niezwykle ważny dla każdego policjanta. Ślubowanie z uwagi na epidemię odbyło się w sposób kameralny w sali konferencyjnej grójeckiej komendy. Policjantkom akty ślubowania wręczył podinsp. Wojciech Bednarski, Komendant Powiatowy Policji w Grójcu. Po zakończeniu szkolenia podstawowego, nowo przyjęte funkcjonariuszki zasilą szeregi grójeckiej Komendy.

Informacja o rekrutacji do służby w Policji dostępna pod zakładką Szczegółowe informacje !

nadkom. Agnieszka Wójcik

  • Przemówienie Komendanta Powiatowego Policji w Grójcu
    Przemówienie Komendanta Powiatowego Policji w Grójcu
  • Przemówienie Komendanta Powiatowego Policji w Grójcu
    Przemówienie Komendanta Powiatowego Policji w Grójcu
  • Złożenie ślubowania
    Złożenie ślubowania
Powrót na górę strony