Aktualności

Maskotki dla dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie w dniu pluszowego misia

Data publikacji 26.11.2020

25 listopada w Dniu Pluszowego Misia dzielnicowi wdrożyli w życie program Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, realizowany wspólnie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej i Fundacją Dzieci Niczyje (obecnie Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę). Jest on ukierunkowany na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Głównym bohaterem tego projektu jest maskotka - Miś. Pluszowego przyjaciela policjant przekazał dzieciom dotkniętym problemem przemocy domowej.

Przemoc w rodzinie jest jednym z najpoważniejszych zjawisk patologicznych. Wpływa negatywnie na rozwój dzieci i powoduje zaburzenie więzi rodzinnych. Ofiary ze strachu przed sprawcą, czy ze wstydu przed sąsiadami, boją się o tym mówić. Przez lata biernie znoszą agresję, znęcanie psychiczne czy fizyczne. A przecież wystarczy jeden telefon na policję, aby przerwać trwającą od dłuższego czasu tragedię rodzinną.

Jedną z form pomocy rodzinom dotkniętym przemocą jest procedura "Niebieskiej Karty", którą oprócz policji, realizują również inne instytucje. Policjanci rozmawiają z ofiarami, zatrzymują sprawców, kierują osoby potrzebujące do instytucji mogących wspierać dotkniętych przemocą domową. Współpracują z ośrodkami pomocy społecznej, komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, służbą zdrowia, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i organizacjami pozarządowymi. Z ich doświadczeń wynika, że ofiarami są głównie kobiety i dzieci.

To właśnie do dzieci skierowany jest pilotażowy program Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, który ma na celu zniwelowanie stresu osób małoletnich dotkniętych problemem przemocy w rodzinie. Dzięki porozumieniu pomiędzy Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, Fundacją Dzieci Niczyje (obecnie Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę) i Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu przygotowano i wyprodukowano policyjne maskotki - Misie. Na maskotkach zamieszczone jest logo z numerem bezpłatnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 i adres strony internetowej www.116111.pl.

25 listopada br. w dniu kiedy przypada Dzień Pluszowego Misia dzielnicowi realizujący czynności na terenie powiatu grójeckiego, podczas obchodu przekazali maskotki na podległym terenie.

Celem programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa małoletnich ofiar przemocy domowej i podniesienie świadomości wpływu na własne bezpieczeństwo w wyniku prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia. Dzięki maskotkom dzieci otrzymują informację o telefonie zaufania i stronie internetowej, zasadach ich funkcjonowania i przeznaczeniu.

 

Autor: nadkom. Agnieszka Wójcik

Powrót na górę strony