Aktualności

Razem przeciwko przemocy

Data publikacji 25.11.2021

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz Komendy Powiatowej Policji w Grójcu zachęca wszystkich do włączania się w realizowaną na całym świecie kampanię „16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”, która przypada dokładnie pomiędzy Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy wobec Kobiet (25 listopada 2021 r.), a Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka (10 grudnia 2021 r.). W tych dniach szczególnie podkreślamy istotne znaczenie podnoszenia świadomości społecznej w obszarze zapobiegania przemocy.

W Polsce akcja znana jest również pod nazwą „Biała Wstążka”, która symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Noszenie białej wstążki oznacza, że osoba nie akceptuje przemocy ani nie jest na nią obojętna.

Głównym celem kampanii jest podnoszenie świadomości społecznej i inicjowanie działań przeciwko przemocy wobec kobiet, która stanowi naruszenie podstawowych praw człowieka.

Kampania poprzez swoich ambasadorów na całym świecie – kobiety i mężczyzn – prowadzi działania informacyjne w społecznościach lokalnych, miejscach pracy czy placówkach oświatowych, jak również sprzyja budowaniu wielopodmiotowych działań z instytucjami, dla których bezpieczeństwo rodziny stanowi najwyższą wartość.

Oczywistym jest fakt, że o przeciwdziałaniu przemocy powinniśmy pamiętać cały rok, lecz przez czas trwania kampanii szczególnie o tym przypominamy i zachęcamy do prowadzenia działań o charakterze edukacyjno-profilaktycznym.

 

Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu/AW

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony